21 feb 2014 19:33

07 jan 2015 10:09

Universitetskanslersämbetet har granskat

Kandidatutbildningen i omvårdnad vid Högskolan i Skövde får omdömet ”hög kvalitet” av Universitetskanslersämbetet.
– Jätteroligt, säger rektor Sigbritt Karlsson.

I den senaste raden av utvärderingar var det vårdutbildningar på landets lärosäten som hamnade under lupp. Universitetskanslersämbetet har granskat 49 utbildningar som leder till sjuksköterskeexamen och kandidatexamen inom omvårdnad eller vårdvetenskap.

På Högskolan i Skövde granskades kandidatexamen i omvårdnad och fick omdömet ”hög kvalitet”.

– Jätteroligt, säger rektor Sigbritt Karlsson.

– Det var 13 examensarbeten som granskades och tio av dem hörde till den gamla utbildningen. Det känns bra att även de fick omdömet ”hög kvalitet”.

För några år sedan drogs högskolans examensrätt för sjuksköterskor in eftersom utbildningen inte höll tillräckligt hög kvalitet. Efter att ha kommit till rätta med problemen fick man tillbaka examensrätten.

– Vår sjuksköterskeexamen granskades inte den här gången. Vi fick välja om den skulle vara med eller inte och eftersom vi fick godkänt så sent som 2010 så tyckte vi att det var så färskt.

Sigbritt Karlsson berättar att ämnesgruppen kommer att jobba vidare med kvaliteten, och att de ska titta på utvärderingen för ytterligare tips till förbättringar.

Alla ämnen på landets lärosäten ska granskas vart fjärde år och det nya sättet, sedan 2012, går ut på att man tittar på studenternas examensarbeten.

Två utbildningar, sjuksköterskeexamen på Malmö högskola och kandidatexamen på Linnéuniversitetet, fick det högsta omdömet ”mycket hög kvalitet”.

Sju utbildningar fick omdömet ”bristande kvalitet”: Sjuksköterskeexamen på Högskolan Väst, kandidatexamen på Malmö högskola, sjuksköterskeexamen och kandidatexamen på Mittuniversitetet, kandidatexamen på Sophiahemmet, kandidatexamen på Umeå universitet och kandidatexamen på Uppsala universitet.

I den senaste raden av utvärderingar var det vårdutbildningar på landets lärosäten som hamnade under lupp. Universitetskanslersämbetet har granskat 49 utbildningar som leder till sjuksköterskeexamen och kandidatexamen inom omvårdnad eller vårdvetenskap.

På Högskolan i Skövde granskades kandidatexamen i omvårdnad och fick omdömet ”hög kvalitet”.

– Jätteroligt, säger rektor Sigbritt Karlsson.

– Det var 13 examensarbeten som granskades och tio av dem hörde till den gamla utbildningen. Det känns bra att även de fick omdömet ”hög kvalitet”.

För några år sedan drogs högskolans examensrätt för sjuksköterskor in eftersom utbildningen inte höll tillräckligt hög kvalitet. Efter att ha kommit till rätta med problemen fick man tillbaka examensrätten.

– Vår sjuksköterskeexamen granskades inte den här gången. Vi fick välja om den skulle vara med eller inte och eftersom vi fick godkänt så sent som 2010 så tyckte vi att det var så färskt.

Sigbritt Karlsson berättar att ämnesgruppen kommer att jobba vidare med kvaliteten, och att de ska titta på utvärderingen för ytterligare tips till förbättringar.

Alla ämnen på landets lärosäten ska granskas vart fjärde år och det nya sättet, sedan 2012, går ut på att man tittar på studenternas examensarbeten.

Två utbildningar, sjuksköterskeexamen på Malmö högskola och kandidatexamen på Linnéuniversitetet, fick det högsta omdömet ”mycket hög kvalitet”.

Sju utbildningar fick omdömet ”bristande kvalitet”: Sjuksköterskeexamen på Högskolan Väst, kandidatexamen på Malmö högskola, sjuksköterskeexamen och kandidatexamen på Mittuniversitetet, kandidatexamen på Sophiahemmet, kandidatexamen på Umeå universitet och kandidatexamen på Uppsala universitet.