21 feb 2014 06:10

23 jan 2015 15:39

Blir boende när skolan flyttar till Billingskolan

Fyra expertutredningar har kostat kommunen 400 000 kronor. Men ingen har löst mysteriet med den dåliga lukten på Våmbskolan. Nu riskerar också det LSS-boende som lokalerna ska byggas om till att försenas.

Under torsdagen kunde SLA avslöja att 50-talet elever flyttas från Våmbskolan till Lundenskolan. Den gamla delen av skolan, där lukt- och mögelproblemen finns, utryms. Flytten sker eftersom skolan vill undvika oro bland elever och personal – vissa har mått dåligt på grund av problemen med inomhusmiljön.

Ovanligt svårt problem

– Jag förstår flytten. Vi har ju misslyckats med att skapa en godtagbar miljö, säger Skövde kommuns fastighetschef Ingemar Linusson självkritiskt.

Men så handlar det också om ett mycket ovanligt, svårt och segdraget fall där man trots ett antal åtgärder inte lyckats hitta skadeorsaken.

– Redan för ett drygt år sedan fick vi de första indikationerna på att det var något som inte stod rätt till. Därefter har vi anlitat fyra expertföretag som har gjort luktutredningar. De har haft olika hypoteser, men tyvärr märks inga förbättringar.

Dyra utredningar

Skälet till att kommunen anlitar olika expertföretag är att man vill få in nya synpunkter när åtgärderna som vidtagits inte har hjälpt. Utredningarna har redan kostat 400 000 kronor, men det kan också bli mer.

– Nästa steg kan bli att vi anlitar ett nytt expertföretag. Vi måste ju få ett svar. Det konstiga med lukten är att den kommer och går. Vad beror det på? Vädret?

Orsaken till lukten kan heller inte förklaras med att skolan skulle vara ett dåligt bygge.

– Nej, den byggdes tidigt 80-tal, luktproblemen har vi bara haft ett drygt år.

LSS-boende försenas?

När skolverksamheten lämnar Våmbskolan till hösten och flyttar till nybyggda Billingskolan, ska lokalerna i den gamla delen av skolan byggas om till ett LSS-boende (den nyare delen är hyrda paviljonger som ska bort). Nu är frågan om LSS-boendet hinner bli klart till den planerade inflyttningen i juni 2015.

– Risken finns att vi får skjuta på det. Först måste vi givetvis komma till rätta med lukten.

Under torsdagen kunde SLA avslöja att 50-talet elever flyttas från Våmbskolan till Lundenskolan. Den gamla delen av skolan, där lukt- och mögelproblemen finns, utryms. Flytten sker eftersom skolan vill undvika oro bland elever och personal – vissa har mått dåligt på grund av problemen med inomhusmiljön.

Ovanligt svårt problem

– Jag förstår flytten. Vi har ju misslyckats med att skapa en godtagbar miljö, säger Skövde kommuns fastighetschef Ingemar Linusson självkritiskt.

Men så handlar det också om ett mycket ovanligt, svårt och segdraget fall där man trots ett antal åtgärder inte lyckats hitta skadeorsaken.

– Redan för ett drygt år sedan fick vi de första indikationerna på att det var något som inte stod rätt till. Därefter har vi anlitat fyra expertföretag som har gjort luktutredningar. De har haft olika hypoteser, men tyvärr märks inga förbättringar.

Dyra utredningar

Skälet till att kommunen anlitar olika expertföretag är att man vill få in nya synpunkter när åtgärderna som vidtagits inte har hjälpt. Utredningarna har redan kostat 400 000 kronor, men det kan också bli mer.

– Nästa steg kan bli att vi anlitar ett nytt expertföretag. Vi måste ju få ett svar. Det konstiga med lukten är att den kommer och går. Vad beror det på? Vädret?

Orsaken till lukten kan heller inte förklaras med att skolan skulle vara ett dåligt bygge.

– Nej, den byggdes tidigt 80-tal, luktproblemen har vi bara haft ett drygt år.

LSS-boende försenas?

När skolverksamheten lämnar Våmbskolan till hösten och flyttar till nybyggda Billingskolan, ska lokalerna i den gamla delen av skolan byggas om till ett LSS-boende (den nyare delen är hyrda paviljonger som ska bort). Nu är frågan om LSS-boendet hinner bli klart till den planerade inflyttningen i juni 2015.

– Risken finns att vi får skjuta på det. Först måste vi givetvis komma till rätta med lukten.