21 feb 2014 19:13

23 jan 2015 15:39

Enkät ger viktiga svar i studie om föräldrastöd

5 600 slumpvis utvalda föräldrar har fått en enkät hem i brevlådan – svaren är viktiga för Närhälsans arbete med föräldrastöd. Kostnaden för enkäten – och biobiljetter till alla som svarar – är 420 000 kronor.

Enkäten ingår i en studie som i sin tur ingår i ett större forskningsprojekt om individuellt föräldrastöd. Den vänder sig till 2 800 slumpvis utvalda föräldrar till barn i åldrarna 6 till 9 år och lika många föräldrar till barn i åldrarna 14 till 17 år.

– Inom Närhälsan arbetar vi med stöd till familjer i olika situationer. I dag handlar föräldrastödet mycket om generellt gruppstöd, säger Jenny Thunberg, processledare Närhälsans utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa, Västra Götalandsregionen.

Hitta strategier

– Vi forskar, som första land utanför USA, för fjärde året på en amerikansk metod där föräldrastödet anpassas utifrån den enskilda familjens behov, ett individanpassat stöd.

Studien, där enkäten ingår, ska bland annat ge svar på hur ”normalfamiljen” resonerar i frågor som gäller tillsyn, samarbetsförmåga, att sätta gränser eller hur man kommunicerar.

– Att få veta hur en ”normalfamilj” tycker hjälper oss att hitta framgångsrika föräldrastrategier, att hitta bra metoder utifrån den enskilda familjens behov och att också stärka föräldrarna i de delar där de redan gör ett bra jobb.

Viktig enkät

Svaren (som är anonyma) från föräldrarna är därför oerhört viktiga – tidigare har enkäter genomförts bland föräldrar med barn i åldrarna 2 till 5 och 10 till 13. Hälften av de tillfrågade måste svara för att det ska vara tillförlitligt.

Därför har man lagt ner extra arbete på utformningen av enkäten och lockar också alla som svarar med biobiljetter värda 200 kronor. Totalsumman landar på cirka 420 000 kronor, varav 375 000 kronor går till biobiljetter.

– För att föräldrar ska svara måste den ge ett genomarbetat och proffsigt intryck. Erfarenheten är att risken annars är stor att den hamnar i papperskorgen. Vi ser också enkäten som en viktig investering, vi kommer att ha stor nytta av studien i vårt arbete.

Var det nödvändigt med fint papper och biobiljetter?

– Ja, för att få föräldrarna att svara. Men layouten har vi själva gjort och vi har använt egna bilder. För tryck av enkät och informationsblad har vi följt VG-regionens policy om upphandling.

Enkäten ingår i en studie som i sin tur ingår i ett större forskningsprojekt om individuellt föräldrastöd. Den vänder sig till 2 800 slumpvis utvalda föräldrar till barn i åldrarna 6 till 9 år och lika många föräldrar till barn i åldrarna 14 till 17 år.

– Inom Närhälsan arbetar vi med stöd till familjer i olika situationer. I dag handlar föräldrastödet mycket om generellt gruppstöd, säger Jenny Thunberg, processledare Närhälsans utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa, Västra Götalandsregionen.

Hitta strategier

– Vi forskar, som första land utanför USA, för fjärde året på en amerikansk metod där föräldrastödet anpassas utifrån den enskilda familjens behov, ett individanpassat stöd.

Studien, där enkäten ingår, ska bland annat ge svar på hur ”normalfamiljen” resonerar i frågor som gäller tillsyn, samarbetsförmåga, att sätta gränser eller hur man kommunicerar.

– Att få veta hur en ”normalfamilj” tycker hjälper oss att hitta framgångsrika föräldrastrategier, att hitta bra metoder utifrån den enskilda familjens behov och att också stärka föräldrarna i de delar där de redan gör ett bra jobb.

Viktig enkät

Svaren (som är anonyma) från föräldrarna är därför oerhört viktiga – tidigare har enkäter genomförts bland föräldrar med barn i åldrarna 2 till 5 och 10 till 13. Hälften av de tillfrågade måste svara för att det ska vara tillförlitligt.

Därför har man lagt ner extra arbete på utformningen av enkäten och lockar också alla som svarar med biobiljetter värda 200 kronor. Totalsumman landar på cirka 420 000 kronor, varav 375 000 kronor går till biobiljetter.

– För att föräldrar ska svara måste den ge ett genomarbetat och proffsigt intryck. Erfarenheten är att risken annars är stor att den hamnar i papperskorgen. Vi ser också enkäten som en viktig investering, vi kommer att ha stor nytta av studien i vårt arbete.

Var det nödvändigt med fint papper och biobiljetter?

– Ja, för att få föräldrarna att svara. Men layouten har vi själva gjort och vi har använt egna bilder. För tryck av enkät och informationsblad har vi följt VG-regionens policy om upphandling.