24 feb 2014 06:00

07 jan 2015 09:52

Stora brister i brandskydd på behandlingshem

Ett behandlingshem i Skövde har brister i brandskyddet. Det konstaterar Räddningstjänsten östra Skaraborg efter en tillsyn.

Besiktningen genomfördes i början av februari på behandlingshemmet i Skövde. Tillsynen har skett enligt lagen om skydd och olyckor (LSO). I ett protokoll från Räddningstjänsten östra Skaraborg (RÖS) efter besiktningen framgår bland annat att det systematiska brandskyddsarbetet bedrivs på ett bra sätt på behandlingshemmet och är väl anpassat efter verksamhetens behov. I protokollet nämns också de brister som finns i brandskyddet.

Det handlar bland annat om att den alternativa utrymningsvägen från plan två utgörs av en fast monterad stege från en balkong. Vid denna typ av verksamhet är utrymning via stege inte godkänd.

Det saknas också en dokumenterad utbildningsplan för personalen. RÖS konstaterar dessutom att den senaste dokumenterade egenkontrollen gällande brandskyddet var 2010 – dessa bör genomföras fyra gånger per år.

Enligt tillsynsprotokollet bör de påtalade bristerna åtgärdas snarast, men senast den 4 april.

Besiktningen genomfördes i början av februari på behandlingshemmet i Skövde. Tillsynen har skett enligt lagen om skydd och olyckor (LSO). I ett protokoll från Räddningstjänsten östra Skaraborg (RÖS) efter besiktningen framgår bland annat att det systematiska brandskyddsarbetet bedrivs på ett bra sätt på behandlingshemmet och är väl anpassat efter verksamhetens behov. I protokollet nämns också de brister som finns i brandskyddet.

Det handlar bland annat om att den alternativa utrymningsvägen från plan två utgörs av en fast monterad stege från en balkong. Vid denna typ av verksamhet är utrymning via stege inte godkänd.

Det saknas också en dokumenterad utbildningsplan för personalen. RÖS konstaterar dessutom att den senaste dokumenterade egenkontrollen gällande brandskyddet var 2010 – dessa bör genomföras fyra gånger per år.

Enligt tillsynsprotokollet bör de påtalade bristerna åtgärdas snarast, men senast den 4 april.