24 feb 2014 20:35

23 jan 2015 15:39

Hyresgästföreningen uppvaktade politiker

Hyresgästföreningen vill göra bostadsbristen i Skövde och Sverige till valfråga.
– Skövde måste få fler hyresrätter, säger Anders Forsberg, ordförande för Hyresgästföreningen i Skaraborg.

I går uppvaktade föreningen politikerna i kommunfullmäktige och delade ut sitt ”bostadspolitiska program”.

– Vi har tidigare träffat kommunledningen som hänvisar till målen om att Skövde ska få 300 nya bostäder per år. En målsättning i en vision ger ingen självuppfyllelse och vi tycker inte att det räcker att hänvisa till visionen. Man måste vidta åtgärder också, säger Anders Forsberg.

Ett lokalt konkret förslag är att släppa på begränsningen för AB Skövdebostäder som enligt ägardirektiven inte tillåts äga mer än 17 procent av hyresbeståndet i Skövde.

– Skövdebostäder är nära den gränsen och får svårt att bygga utan att sälja vilket skapar stor oro bland hyresgästerna, säger Anders Forsberg.

Att bostadsfrågan är viktig märktes även under fullmäktigesammanträdet. Näringslivsforum informerade om sin verksamhet och ordförande David Seiving lyfte just bostadsbristen som en av de viktigaste frågorna för Skövdes framtida utveckling.

Fullmäktigesammanträdet i sig hade få tunga frågor på bordet:

Ett medborgarförslag från Anders Lindahl om att kommunen ska anställa en hörselinstruktör skulle enligt förslaget avslås, men skickades på återremiss sedan S, MP och V yrkat på det.

Däremot blev det nej på S-motioner om miljöalmanacka och väderskyddad cykelparkering vid Resecentrum.

Borgar för bredband

Fullmäktige beslutade också att tillåta att kommunen får göra borgensåtaganden upp till fem miljoner kronor för fiberutbyggnad. Först ut att få klartecken för borgen blev Väring sydost ekonomisk förening. Föreningen kommer under 2014 inleda bredbandsutbyggnad i området och fullmäktige godkände ett byggkreditiv på 2,2 miljoner kronor.

I går uppvaktade föreningen politikerna i kommunfullmäktige och delade ut sitt ”bostadspolitiska program”.

– Vi har tidigare träffat kommunledningen som hänvisar till målen om att Skövde ska få 300 nya bostäder per år. En målsättning i en vision ger ingen självuppfyllelse och vi tycker inte att det räcker att hänvisa till visionen. Man måste vidta åtgärder också, säger Anders Forsberg.

Ett lokalt konkret förslag är att släppa på begränsningen för AB Skövdebostäder som enligt ägardirektiven inte tillåts äga mer än 17 procent av hyresbeståndet i Skövde.

– Skövdebostäder är nära den gränsen och får svårt att bygga utan att sälja vilket skapar stor oro bland hyresgästerna, säger Anders Forsberg.

Att bostadsfrågan är viktig märktes även under fullmäktigesammanträdet. Näringslivsforum informerade om sin verksamhet och ordförande David Seiving lyfte just bostadsbristen som en av de viktigaste frågorna för Skövdes framtida utveckling.

Fullmäktigesammanträdet i sig hade få tunga frågor på bordet:

Ett medborgarförslag från Anders Lindahl om att kommunen ska anställa en hörselinstruktör skulle enligt förslaget avslås, men skickades på återremiss sedan S, MP och V yrkat på det.

Däremot blev det nej på S-motioner om miljöalmanacka och väderskyddad cykelparkering vid Resecentrum.

Borgar för bredband

Fullmäktige beslutade också att tillåta att kommunen får göra borgensåtaganden upp till fem miljoner kronor för fiberutbyggnad. Först ut att få klartecken för borgen blev Väring sydost ekonomisk förening. Föreningen kommer under 2014 inleda bredbandsutbyggnad i området och fullmäktige godkände ett byggkreditiv på 2,2 miljoner kronor.