25 feb 2014 06:15

07 jan 2015 10:09

Mångårig tvist om miljonbelopp avslutad

En beslut från Högsta domstolen sätter stopp för en mångårig tvist mellan två Skövdeföretagare.
Det innebär att den företagare som av tingsrätten dömdes att betala 2,8 miljoner kronor till en annan nu slipper betala.

Redan 2008 stämde ett byggföretag i Skövde Skövdebon och hans företag. Parterna var oense om ett arbete, allt till en kostnad på elva miljoner kronor, som byggföretaget gjort åt Skövdebon. Beställaren hade en hel del anmärkningar på arbetet som stod klart 2007. Allt sedan dess har parterna tvistat om förseningar och om alla fel och brister som upptäcktes vid slutbesiktningen är åtgärdade eller inte.

Byggföretag stämde

Till slut stämde byggföretaget beställaren. Och Skaraborgs tingsrätt i Skövde gick helt och hållet på byggföretagets linje i juni 2012. Motparten – Skövdebon och hans företag – dömdes att betala totalt nästan 2,8 miljoner kronor. Han dömdes dessutom att stå för byggföretagets rättegångskostnader på nästan 670 000 kronor.

Skövdeföretagaren överklagade till hovrätten. Men för att den högre instansen skulle ta upp ärendet krävdes prövningstillstånd – och det fick han.

Totalvändning i hovrätten

Och i hovrätten tog ärendet en ny vändning. Hovrätten ogillade i en dom i höstas byggföretagets krav och befriade också mannen från att betala byggföretagets rättegångskostnader. I stället beslutades att byggföretaget skulle stå för Skövdebons rättegångskostnader i hovrätten, en summa på nästan 100 000 kronor.

HD säger nej

Domen togs inte väl emot av byggföretaget som ville att Högsta Domstolen, HD, skulle avgöra tvisten. Men nu står det klart att det ändå blir hovrättsdomen som är slutet på tvisten. HD gav inte byggföretaget prövningstillstånd. Det meddelade HD i dagarna.

Redan 2008 stämde ett byggföretag i Skövde Skövdebon och hans företag. Parterna var oense om ett arbete, allt till en kostnad på elva miljoner kronor, som byggföretaget gjort åt Skövdebon. Beställaren hade en hel del anmärkningar på arbetet som stod klart 2007. Allt sedan dess har parterna tvistat om förseningar och om alla fel och brister som upptäcktes vid slutbesiktningen är åtgärdade eller inte.

Byggföretag stämde

Till slut stämde byggföretaget beställaren. Och Skaraborgs tingsrätt i Skövde gick helt och hållet på byggföretagets linje i juni 2012. Motparten – Skövdebon och hans företag – dömdes att betala totalt nästan 2,8 miljoner kronor. Han dömdes dessutom att stå för byggföretagets rättegångskostnader på nästan 670 000 kronor.

Skövdeföretagaren överklagade till hovrätten. Men för att den högre instansen skulle ta upp ärendet krävdes prövningstillstånd – och det fick han.

Totalvändning i hovrätten

Och i hovrätten tog ärendet en ny vändning. Hovrätten ogillade i en dom i höstas byggföretagets krav och befriade också mannen från att betala byggföretagets rättegångskostnader. I stället beslutades att byggföretaget skulle stå för Skövdebons rättegångskostnader i hovrätten, en summa på nästan 100 000 kronor.

HD säger nej

Domen togs inte väl emot av byggföretaget som ville att Högsta Domstolen, HD, skulle avgöra tvisten. Men nu står det klart att det ändå blir hovrättsdomen som är slutet på tvisten. HD gav inte byggföretaget prövningstillstånd. Det meddelade HD i dagarna.