25 feb 2014 15:02

07 jan 2015 10:09

Lokaler öppnas igen efter radonlarm

Källarplanet i D-huset på Västerhöjd öppnas återigen för undervisning, men fortfarande är radonhalten för hög i källaren i E-byggnaden. De lokalerna hålls därför fortsatt stängda.

Tekniska förvaltningen har samverkat med Miljösamverkan östra Skaraborg, MÖS, för att tolka mätningarna enligt Socialstyrelsens metodbeskrivning för radonmätningar i skolor och förskolor.

Enligt anvisningarna ska medelvärdet beräknas för den tid eleverna är på skolan och inte under hela dygnet vilket kommunen tidigare gjort. De nya beräkningarna resulterade i att medelvärdet för hus D ligger under gränsvärdet på 200 bequerel per kubikmeter dagtid. Lokalerna öppnas därför åter för undervisning, detta i samråd med skyddsombudet.

Medelvärdet för källaren i hus E ligger dock fortfarande över gränsvärdet och därför är lokalerna fortsatt stängda för pedagogisk verksamhet. Kommunens förhoppning är att lokalerna, efter tekniska åtgärder och förnyade mätningar, kan öppnas igen under april månad.

Det var i torsdags i förra veckan som gymnasiechefen Johan Ramberg beslutade att medan utredning om åtgärder mot de höga radonhalterna pågår ska inga lektioner hållas i källarlokalerna i D- och E-huset på Västerhöjd.

Tekniska förvaltningen har samverkat med Miljösamverkan östra Skaraborg, MÖS, för att tolka mätningarna enligt Socialstyrelsens metodbeskrivning för radonmätningar i skolor och förskolor.

Enligt anvisningarna ska medelvärdet beräknas för den tid eleverna är på skolan och inte under hela dygnet vilket kommunen tidigare gjort. De nya beräkningarna resulterade i att medelvärdet för hus D ligger under gränsvärdet på 200 bequerel per kubikmeter dagtid. Lokalerna öppnas därför åter för undervisning, detta i samråd med skyddsombudet.

Medelvärdet för källaren i hus E ligger dock fortfarande över gränsvärdet och därför är lokalerna fortsatt stängda för pedagogisk verksamhet. Kommunens förhoppning är att lokalerna, efter tekniska åtgärder och förnyade mätningar, kan öppnas igen under april månad.

Det var i torsdags i förra veckan som gymnasiechefen Johan Ramberg beslutade att medan utredning om åtgärder mot de höga radonhalterna pågår ska inga lektioner hållas i källarlokalerna i D- och E-huset på Västerhöjd.