26 feb 2014 11:03

07 jan 2015 10:09

M-ordföranden petas nedåt

Katarina Jonsson blir kvar i topp, men två moderater med ledande poster i dag petas nedåt och riskerar att tappa sina ordinarie fullmäktigeplatser.

Det framgår av nomineringskommitténs förslag till Moderaternas valsedel i kommunvalet i september. Toppen är väntad – där finns precis som 2010 Katarina Jonsson och Anders G Johansson.

Karin Malmsten, Johan Fogelberg och Magnus Hammar Borsch har avancerat och kommer därefter.

Tord Gustafsson, det tidigare kommunalrådet som gör comeback, föreslås få plats sju.

Några av de nuvarande ledamöterna väljer att sluta med poltiken, men några petas neråt på listan. Claes Beckman (ordförande i kulturnämnden) och Philip Segell (styrelseordförande i Skövde Värmeverk AB och Skövde Flygplats AB) placeras på 17:e respektive 16:e plats och riskerar att hamna utanför fullmäktige.

– Det går att ha synpunkter på förslaget givetvis, men de har duktiga kandidater framför sig. Vi har en stark konkurrenssituation och vårt förslag är det sammanvägda resultatet, säger Curt Hedlund, sammankallande i nomineringskommittén.

M fick 16 mandat i kommunvalet i Skövde 2010.

Nomineringsstämman hålls på Billingehus under torsdagskvällen. Här är hela förslaget från nomineringskommittén:

1 Katarina Jonsson

2 Anders G Johansson

3 Karin Malmsten

4 Johan Fogelberg

5 Magnus Hammar Borsch

6 Torbjörn Bergman

7 Tord Gustafsson

8 Theres Sahlström

9 Elisabeth Svalefelt

10 Marcus Nohlberg

11 Åsa Wackelin

12 Martin Odenö

13 Michael Nimstad

14 Anna Bergman

15 Thomas Wahlberg

16 Philip Segell

17 Claes Beckman

18 Clary Stark

19 Björn Håkansson

20 Anders Lindberg

21 Maria Stensby

22 Rohland Peterson

23 Marie Guhrén

24 Lars-Ove Källman

25 Gunilla Knutsson

26 John Khalaf

27 Iréne Ulama

28 Ingrid Bäfman

29 Patrik Jonsson

30 Sara Almqvist

31 Anders Karlsson

32 Göran Hjert

33 Victoria Wester

34 Per Tenning

35 Markus Wästefors

36 Jan-Erik Andersson

37 Inga Lill Mikkelsen

38 Kristina Gustafsdotter

39 Malin Svensson

40 Börje Wester

41 Runa Lenngren

42 Sven Sundberg

43 Sven-Erik Söderlund

44 Lars Englund

45 Sophie Nohlberg

46 Niclas Johansson

47 Ragnar Zederfeldt

48 Per-Mikael Carlemalm

49 Per Ström

50 Karl Gustaf Eliasson

51 Laila Sundberg

52 Örjan Nilsson

Sven-Erik Söderlund har sedan listan presenterats dragit tillbaka sin kandidatur.

Det framgår av nomineringskommitténs förslag till Moderaternas valsedel i kommunvalet i september. Toppen är väntad – där finns precis som 2010 Katarina Jonsson och Anders G Johansson.

Karin Malmsten, Johan Fogelberg och Magnus Hammar Borsch har avancerat och kommer därefter.

Tord Gustafsson, det tidigare kommunalrådet som gör comeback, föreslås få plats sju.

Några av de nuvarande ledamöterna väljer att sluta med poltiken, men några petas neråt på listan. Claes Beckman (ordförande i kulturnämnden) och Philip Segell (styrelseordförande i Skövde Värmeverk AB och Skövde Flygplats AB) placeras på 17:e respektive 16:e plats och riskerar att hamna utanför fullmäktige.

– Det går att ha synpunkter på förslaget givetvis, men de har duktiga kandidater framför sig. Vi har en stark konkurrenssituation och vårt förslag är det sammanvägda resultatet, säger Curt Hedlund, sammankallande i nomineringskommittén.

M fick 16 mandat i kommunvalet i Skövde 2010.

Nomineringsstämman hålls på Billingehus under torsdagskvällen. Här är hela förslaget från nomineringskommittén:

1 Katarina Jonsson

2 Anders G Johansson

3 Karin Malmsten

4 Johan Fogelberg

5 Magnus Hammar Borsch

6 Torbjörn Bergman

7 Tord Gustafsson

8 Theres Sahlström

9 Elisabeth Svalefelt

10 Marcus Nohlberg

11 Åsa Wackelin

12 Martin Odenö

13 Michael Nimstad

14 Anna Bergman

15 Thomas Wahlberg

16 Philip Segell

17 Claes Beckman

18 Clary Stark

19 Björn Håkansson

20 Anders Lindberg

21 Maria Stensby

22 Rohland Peterson

23 Marie Guhrén

24 Lars-Ove Källman

25 Gunilla Knutsson

26 John Khalaf

27 Iréne Ulama

28 Ingrid Bäfman

29 Patrik Jonsson

30 Sara Almqvist

31 Anders Karlsson

32 Göran Hjert

33 Victoria Wester

34 Per Tenning

35 Markus Wästefors

36 Jan-Erik Andersson

37 Inga Lill Mikkelsen

38 Kristina Gustafsdotter

39 Malin Svensson

40 Börje Wester

41 Runa Lenngren

42 Sven Sundberg

43 Sven-Erik Söderlund

44 Lars Englund

45 Sophie Nohlberg

46 Niclas Johansson

47 Ragnar Zederfeldt

48 Per-Mikael Carlemalm

49 Per Ström

50 Karl Gustaf Eliasson

51 Laila Sundberg

52 Örjan Nilsson

Sven-Erik Söderlund har sedan listan presenterats dragit tillbaka sin kandidatur.