26 feb 2014 17:13

07 jan 2015 10:09

Starkt resultat för Skövde kommun

Kommunledningen är helnöjda med Skövde kommuns ekonomi. Resultatet för 2013 blev 126 miljoner kronor plus, 100 miljoner kronor bättre än budget.

En tredjedel av överskottet, 43,5 miljoner kronor kommer från återbetalning av tidigare inbetalda sjukförsäkringspremier. 14 miljoner kronor är också av engångskaraktär i form av realisationsvinster.

– Vi fick motsvarande återbetalning från Afa i fjol och det ser likadant ut förr många kommuner i Sverige som får ett förstärkt resultat av detta, säger ekonomichefen Christina Olsson.

Nämndernas samlade överskott blev 49 miljoner kronor varav kommunstyrelsen visade ett överskott på drygt 19 miljoner. Lägre lönekostnader på grund av vakanser och föräldraledigheter var bidragande orsaker.

– Många har jobbat hårt för det här resultatet och det stärker våra möjligheter i fortsättningen, säger kommunalrådskollegan Katarina Jonsson (M).

Hon säger också överskottet innebär att kommunen kan låna mindre och i stället själva finansiera framtida investeringar.

– Alla pilar visa grönt och alla nämnder går plus. Det visar att vi ligger helt rätt, kommenterar kommunalrådskollegan Leif Walterum (C).

Resultatet motsvarar ett överskott på 5,3 procent vilket därmed lyfter det genomsnittliga resultatet under mandatperioden till 3,2 procent.

Målet är att resultat i genomsnitt ska ligga på två procent.

Soliditeten hamnar på 34 procent vilket enligt Christina Olsson är tredje bäst i Västsverige efter Lidköping och Halmstad.

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände bokslutsrapporten i går

En tredjedel av överskottet, 43,5 miljoner kronor kommer från återbetalning av tidigare inbetalda sjukförsäkringspremier. 14 miljoner kronor är också av engångskaraktär i form av realisationsvinster.

– Vi fick motsvarande återbetalning från Afa i fjol och det ser likadant ut förr många kommuner i Sverige som får ett förstärkt resultat av detta, säger ekonomichefen Christina Olsson.

Nämndernas samlade överskott blev 49 miljoner kronor varav kommunstyrelsen visade ett överskott på drygt 19 miljoner. Lägre lönekostnader på grund av vakanser och föräldraledigheter var bidragande orsaker.

– Många har jobbat hårt för det här resultatet och det stärker våra möjligheter i fortsättningen, säger kommunalrådskollegan Katarina Jonsson (M).

Hon säger också överskottet innebär att kommunen kan låna mindre och i stället själva finansiera framtida investeringar.

– Alla pilar visa grönt och alla nämnder går plus. Det visar att vi ligger helt rätt, kommenterar kommunalrådskollegan Leif Walterum (C).

Resultatet motsvarar ett överskott på 5,3 procent vilket därmed lyfter det genomsnittliga resultatet under mandatperioden till 3,2 procent.

Målet är att resultat i genomsnitt ska ligga på två procent.

Soliditeten hamnar på 34 procent vilket enligt Christina Olsson är tredje bäst i Västsverige efter Lidköping och Halmstad.

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände bokslutsrapporten i går