26 feb 2014 17:14

07 jan 2015 09:52

Ingen vill bygga om Tuben

Skövde kommun, Trafikverket och Jernhusen är överens om att renovera och bygga om Tuben över stambanan för 25 miljoner kronor.

Ett problem finns dock: ingen vill göra jobbet.

När anbudstiden nyligen gick ut hade inte enda entreprenör lämnat anbud.

– Resurserna hos de som kan göra den här typen av arbeten är allokerade till Stockholm och Göteborg där flera stora projekt pågår, säger kommunalrådet Leif Walterum (C).

Arbetet försenas, men parterna går nu vidare med försöken att få någon att göra arbetet.

Skövde kommun, Trafikverket och Jernhusen är överens om att renovera och bygga om Tuben över stambanan för 25 miljoner kronor.

Ett problem finns dock: ingen vill göra jobbet.

När anbudstiden nyligen gick ut hade inte enda entreprenör lämnat anbud.

– Resurserna hos de som kan göra den här typen av arbeten är allokerade till Stockholm och Göteborg där flera stora projekt pågår, säger kommunalrådet Leif Walterum (C).

Arbetet försenas, men parterna går nu vidare med försöken att få någon att göra arbetet.