26 feb 2014 18:56

07 jan 2015 09:52

Släpper på fjärrvärmekrav

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att släppa på kraven att villor i Hentorp södra ska anslutas till fjärrvärmenätet.

Det efter en begäran från Skövde Värmeverk AB som inte vill bygga fjärrvärmenät i det kommande tomtområdet.

En orsak är att Konkurrensverket ifrågasätter när kommuner tvångsansluter nya småhus. Så var fallet vid första etappen av Trädgårdsstaden vilket ledde till irritation och diskussion.

Nu släpper kommunen på kravet om att nya småhus i Hentorp södra måste anslutas till fjärrvärmenätet.

Seniorvillan och Bouvierian kommer dock att anslutas till fjärrvärmenätet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att släppa på kraven att villor i Hentorp södra ska anslutas till fjärrvärmenätet.

Det efter en begäran från Skövde Värmeverk AB som inte vill bygga fjärrvärmenät i det kommande tomtområdet.

En orsak är att Konkurrensverket ifrågasätter när kommuner tvångsansluter nya småhus. Så var fallet vid första etappen av Trädgårdsstaden vilket ledde till irritation och diskussion.

Nu släpper kommunen på kravet om att nya småhus i Hentorp södra måste anslutas till fjärrvärmenätet.

Seniorvillan och Bouvierian kommer dock att anslutas till fjärrvärmenätet.