27 feb 2014 11:43

07 jan 2015 09:52

Nya planer för förskolor i Skövde

Skolnämnden har reviderat sina investeringsbehov för de kommande åren. Det innebär flera förändringar för byggnationen av nya förskolor.

Ett av förslagen i den nya revideringen är en omprioritering av två förskolor. En av dem skull byggts på Östermalm och skulle starta sin verksamhet 2015. Eftersom man inte hittat lämplig plats för den vill nu skolnämnden senarelägga det bygget så att den står klar 2018.

I stället ska bygget av en förskola på Norrmalm prioriteras. Den skulle starta sin verskamhet 2018 i det ursprungliga förslaget men tidigareläggs nu till 2015 om skolnämnden får bestämma.

Dessutom säger man nu ja till en förskola på Aspö, som ska byggas 2016–208 i samband med att Skövdebostäder bygger bostäder där.

Revidering av investeringsbehoven 2015–2017 skickas nu från nämnden till kommunstyrelsen för behandling.

Ett av förslagen i den nya revideringen är en omprioritering av två förskolor. En av dem skull byggts på Östermalm och skulle starta sin verksamhet 2015. Eftersom man inte hittat lämplig plats för den vill nu skolnämnden senarelägga det bygget så att den står klar 2018.

I stället ska bygget av en förskola på Norrmalm prioriteras. Den skulle starta sin verskamhet 2018 i det ursprungliga förslaget men tidigareläggs nu till 2015 om skolnämnden får bestämma.

Dessutom säger man nu ja till en förskola på Aspö, som ska byggas 2016–208 i samband med att Skövdebostäder bygger bostäder där.

Revidering av investeringsbehoven 2015–2017 skickas nu från nämnden till kommunstyrelsen för behandling.