27 feb 2014 16:29

07 jan 2015 10:09

Nej till tak för barngrupper

Miljöpartiet i Skövde vill se ett tak på barngrupperna i de kommunala förskolorna. I en motion föreslår man att kommunen bör sätta ett tak på barngrupperna på kommunens förskolor i Skövdekommun till max 12 på en småbarnsavdelning och max 15 barn på en avdelning där barnen är 3 år och äldre.

Men skolnämnden beslutade på sitt möte i onsdags att avslå motionen.

– Det handlar om en investering på minst 300 miljoner kronor för att bygga de nya lokalerna som skulle krävas och dessutom driftskostnader på 63 miljoner om året. Det anser vi är orimligt, säger nämndens ordförande Anders G Johansson (M) och påpekar att kommunen i dagsläget ligger bra till i en jämförelse i riket vad gäller personaltäthet och andel högskoleutbildad personal.

– Hur stora barngrupperna blir avgörs från fall till fall och det är förskolechefens uppdrag att organisera det, säger skolchefen Anna Sundström.

Miljöpartiet reserverade sig vid beslutet att avslå motionen.

Miljöpartiet i Skövde vill se ett tak på barngrupperna i de kommunala förskolorna. I en motion föreslår man att kommunen bör sätta ett tak på barngrupperna på kommunens förskolor i Skövdekommun till max 12 på en småbarnsavdelning och max 15 barn på en avdelning där barnen är 3 år och äldre.

Men skolnämnden beslutade på sitt möte i onsdags att avslå motionen.

– Det handlar om en investering på minst 300 miljoner kronor för att bygga de nya lokalerna som skulle krävas och dessutom driftskostnader på 63 miljoner om året. Det anser vi är orimligt, säger nämndens ordförande Anders G Johansson (M) och påpekar att kommunen i dagsläget ligger bra till i en jämförelse i riket vad gäller personaltäthet och andel högskoleutbildad personal.

– Hur stora barngrupperna blir avgörs från fall till fall och det är förskolechefens uppdrag att organisera det, säger skolchefen Anna Sundström.

Miljöpartiet reserverade sig vid beslutet att avslå motionen.