27 feb 2014 18:09

07 jan 2015 09:52

Anmärkningar för förskolor vid tillsyn

Under hösten har kommunen genomfört en tillsyn på förskolorna. Sammanlagt är det tio enheter som har ingått i tillsynen och två av dem klarade sig utan anmärkning. Övriga åtta enheter har fått en eller flera anmärkningar.

Anmärkningarna rör tre olika områden:

• Skriftlig klagomålshantering där sex enheter har saknat godkända rutiner.

• Systematiskt kvalitetsarbete där fyra av huvudmännen saknat dokumentation av kvalitetsarbetet

• Öppettider – det framkom att fyra enheter inte följer kommunens öppettider (06.30-18.30).

Dessa tre områden kommer att följas upp vid tillsynen under 2014.

Under hösten har kommunen genomfört en tillsyn på förskolorna. Sammanlagt är det tio enheter som har ingått i tillsynen och två av dem klarade sig utan anmärkning. Övriga åtta enheter har fått en eller flera anmärkningar.

Anmärkningarna rör tre olika områden:

• Skriftlig klagomålshantering där sex enheter har saknat godkända rutiner.

• Systematiskt kvalitetsarbete där fyra av huvudmännen saknat dokumentation av kvalitetsarbetet

• Öppettider – det framkom att fyra enheter inte följer kommunens öppettider (06.30-18.30).

Dessa tre områden kommer att följas upp vid tillsynen under 2014.