28 feb 2014 16:12

07 jan 2015 09:52

Stärkt cafébemanning vid serviceboenden

Caféverksamheten vid Käpplunda gärde och Bagaren får utökade resurser under 2014. Däremot blir det ingen återgång till de tidigare öppettiderna.

Omvårdnadsnämnden skjuter till 400 000 kronor för att kunna täcka upp med vikarier i caféverksamheten.

– Vi har klarat ett överskott under 2013 och vill se till att det finns bemanning under ordinarie öppettider. Under året har man tvingats att hålla stänga ibland på grund av personalbrist, säger Therese Sahlström, som sitter i nämnden för Moderaterna.

Neddragningarna i caféverksamheten i fjol väckte starka protester, men någon utökning av tiderna är inte aktuell.

Besparingen var en del av ett sparpaket på 27 miljoner kronor och åtgärderna gav snabbare effekt än väntat. Bokslutet för nämnden för 2013 visar på plus fyra miljoner kronor, vilket motsvarar 0,5 procent av omsättningen.

– Vi har tittat igenom de åtgärder som gjort och så här i efterhand finns inget vi kunde ha gjort annorlunda. Det är skönt att åtgärderna fick effekt så snabbt, säger Centerpartiets Börje Johansson.

Hemtjänstmat utreds

Nämnden vill även utreda framtida matleveranser inom hemtjänsten i syfte att lokalt producera och distribuera mat i samverkan med andra kommuner. Förvaltningschefen Per Granat fick uppdraget att titta på frågan i hop med kostorganisationen på tekniska förvaltningen.

– Avtalet med Matfabriken i Sala löper ut under 2015 och vi vill vara tidigt ute med att titta på vilka alternativ som finns då, säger Ann-Katrin Jönsson (KD), ordförande.

Omvårdnadsnämnden skjuter till 400 000 kronor för att kunna täcka upp med vikarier i caféverksamheten.

– Vi har klarat ett överskott under 2013 och vill se till att det finns bemanning under ordinarie öppettider. Under året har man tvingats att hålla stänga ibland på grund av personalbrist, säger Therese Sahlström, som sitter i nämnden för Moderaterna.

Neddragningarna i caféverksamheten i fjol väckte starka protester, men någon utökning av tiderna är inte aktuell.

Besparingen var en del av ett sparpaket på 27 miljoner kronor och åtgärderna gav snabbare effekt än väntat. Bokslutet för nämnden för 2013 visar på plus fyra miljoner kronor, vilket motsvarar 0,5 procent av omsättningen.

– Vi har tittat igenom de åtgärder som gjort och så här i efterhand finns inget vi kunde ha gjort annorlunda. Det är skönt att åtgärderna fick effekt så snabbt, säger Centerpartiets Börje Johansson.

Hemtjänstmat utreds

Nämnden vill även utreda framtida matleveranser inom hemtjänsten i syfte att lokalt producera och distribuera mat i samverkan med andra kommuner. Förvaltningschefen Per Granat fick uppdraget att titta på frågan i hop med kostorganisationen på tekniska förvaltningen.

– Avtalet med Matfabriken i Sala löper ut under 2015 och vi vill vara tidigt ute med att titta på vilka alternativ som finns då, säger Ann-Katrin Jönsson (KD), ordförande.