28 feb 2014 19:32

07 jan 2015 10:09

Förväxlade patients EKG

Skaraborgs sjukhus i Skövde har gjort en Lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Ärendet gäller en patient som kom in till akutmottagningen med bröstsmärtor. Personalen tog ett EKG på patienten, men när detta skulle ligga till grund patientens behandling, förväxlades EKG:et med annan patients. Av anmälan framgår att Skas även själva har utfört en internutredning av händelsen.

Skaraborgs sjukhus i Skövde har gjort en Lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Ärendet gäller en patient som kom in till akutmottagningen med bröstsmärtor. Personalen tog ett EKG på patienten, men när detta skulle ligga till grund patientens behandling, förväxlades EKG:et med annan patients. Av anmälan framgår att Skas även själva har utfört en internutredning av händelsen.