01 mar 2014 06:00

23 jan 2015 15:39

Dyra åtgärder har haft önskad effekt

Åtgärder för minst en halv miljon kronor har haft önskad effekt – lukten från biogasanläggningen i Skövde har minskat kraftigt.
– Det känns bra. Vi gör ju det här för miljöns skull, säger Jonas Andersson, vd, Skövde biogas.

Det gick tungt för Skövde biogas under förra året – problemen hopade sig och klagomålen var många kring stanken i området runt anläggningen.

Men nu har det vänt. Efter att man vidtagit ett flertal åtgärder är nu luktproblemen, om inte helt borta, så i alla fall betydligt mindre. Under december och januari har Skövde biogas vidtagit åtgärder för sammanlagt nästan en halv miljon kronor och ytterligare kostnader kan läggas på för den konsult som tagits in för att följa verksamheten.

Effekt av åtgärder

– Vi har satt in ytterligare ett kolfilter och även bytt biomassa med bättre uppsugningsförmåga i biofiltren. Det har verkligen haft effekt, säger Jonas Andersson.

– Det känns också bra eftersom allt det här görs för miljöns skull, men det ska ju ändå inte drabba närboende och andra i området negativt.

Så Jonas Andersson vill inte på något vis kalla Skövdeborna för särskilt gnälliga när de klagat på den obehagliga lukten.

– Verkligen inte. Jag förstår att många var skeptiska när en biogasanläggning byggdes där, med tanke på de kända vindriktningarna. Men när den byggdes trodde vi ju också på våra leverantörer när de garanterade en luktfri anläggning.

Om tätare filterbyten blir den permanenta lösningen för att inte orsaka störande lukt, är för tidigt att säga. Skövde biogas inväntar en rapport från den inhyrda konsulten.

Inga klagomål

Manne Johansson, miljöinspektör vid Miljösamverkan östra Skaraborg, Mös, håller med om att de vidtagna åtgärderna för att minska lukten har gett resultat.

– Vi har inte fått ett enda klagomål hittills i år. De ansvariga har tagit sitt ansvar och också tagit problemen på allvar, säger Johansson.

– De har haft en bättre kontroll på reningseffekten helt enkelt. När reningsgraden minskat har man ett antal gånger bytt det aktiva kolet i filtren, vilket ger bra effekt.

Men hur de permanenta lösningar ser ut återstår att se, man väntar på åtgärdsplanen från Skövde biogas, men ny teknik kan bli nödvändig enligt Johansson.

Det gick tungt för Skövde biogas under förra året – problemen hopade sig och klagomålen var många kring stanken i området runt anläggningen.

Men nu har det vänt. Efter att man vidtagit ett flertal åtgärder är nu luktproblemen, om inte helt borta, så i alla fall betydligt mindre. Under december och januari har Skövde biogas vidtagit åtgärder för sammanlagt nästan en halv miljon kronor och ytterligare kostnader kan läggas på för den konsult som tagits in för att följa verksamheten.

Effekt av åtgärder

– Vi har satt in ytterligare ett kolfilter och även bytt biomassa med bättre uppsugningsförmåga i biofiltren. Det har verkligen haft effekt, säger Jonas Andersson.

– Det känns också bra eftersom allt det här görs för miljöns skull, men det ska ju ändå inte drabba närboende och andra i området negativt.

Så Jonas Andersson vill inte på något vis kalla Skövdeborna för särskilt gnälliga när de klagat på den obehagliga lukten.

– Verkligen inte. Jag förstår att många var skeptiska när en biogasanläggning byggdes där, med tanke på de kända vindriktningarna. Men när den byggdes trodde vi ju också på våra leverantörer när de garanterade en luktfri anläggning.

Om tätare filterbyten blir den permanenta lösningen för att inte orsaka störande lukt, är för tidigt att säga. Skövde biogas inväntar en rapport från den inhyrda konsulten.

Inga klagomål

Manne Johansson, miljöinspektör vid Miljösamverkan östra Skaraborg, Mös, håller med om att de vidtagna åtgärderna för att minska lukten har gett resultat.

– Vi har inte fått ett enda klagomål hittills i år. De ansvariga har tagit sitt ansvar och också tagit problemen på allvar, säger Johansson.

– De har haft en bättre kontroll på reningseffekten helt enkelt. När reningsgraden minskat har man ett antal gånger bytt det aktiva kolet i filtren, vilket ger bra effekt.

Men hur de permanenta lösningar ser ut återstår att se, man väntar på åtgärdsplanen från Skövde biogas, men ny teknik kan bli nödvändig enligt Johansson.