01 mar 2014 14:00

23 jan 2015 15:39

Kupolens krona minne från försvaret

Stabsbyggnaden på Skolgatan och Drottninggatan är sedan 20 år ett flerbostadshus. Men under många år fanns här kontor för försvarsmakten. Huset är ett av dem i Skövde som fick genomgå en fasadhyvling.

De båda bilderna i den här delen av Förr och nu visar samma hus. Exteriören förändrades dock rejält vid en ombyggnad på 20-talet då den rikt utsmyckade fasaden hyvlades för att få en mer minimalistisk stil.

Arkitekten är okänd

Huset har adresserna Skolgatan 10 och Drottninggatan 5, och kvartersbeteckningen Sirius 4. Det byggdes 1884 och arkitekten är okänd. Byggherren hette Axel Lindström och han var murare.

Ursprungligen var huset ett flerbostadshus med fyra- och femrumslägenheter men efter några år flyttade arméfördelningens expedition in.

III.arméfördelningen organiserades 1885 och hade till en början sina lokaler i grannhuset Sirius 5 på Drottninggatan. Det byggdes 1882 av byggherre Adolf Richard Törner som var artillerifyrverkare. Även den arkitekten är okänd. Det huset byggdes också ursprungligen som ett lägenhetshus.

I Sirius 5 fanns förutom staben även chefsbostaden.

Hyrde av översten

1891 flyttade chefen och staben in i Sirius 4 där försvaret skulle bli kvar i drygt 100 år. Fram till 1902 var det brukligt att fördelningscheferna upplät sina bostäder som stabs- och expeditionslokaler.

Det första hyreskontraktet som gällde endast staben upprättades 1 juli 1902 och berättar att man hyrde fyra rum till en kostnad av 500 kronor per år av husets nya ägare R O:son Gyllenram, överste i arméfördelningens reserv.

Verksamheten utökades med generalstabs- och fortifikationsofficerare samt en fördelningsläkare. 1917 hyrde man tio rum, och årskostnaden på 2 050 kronor ansågs vara så hög att man i stället försökte köpa huset vilket man gjorde året därpå för 103 000 kronor.

Huset byggdes om

1929 byggdes huset om efter ritningar av Erik Josephson och då försvann 1880-talets rikt utsmyckade fasad. Hörntornet, som är ett av Skövdes tidigaste, byggdes också om, täcktes med kopparplåt och försågs med kronan överst på kupolen.

På 60-talet flyttade mer personal in och det blev trångt i lokalerna. Man köpte då även Sirius 5 av tygförvaltaren Svensson på P4. Genomgångar mellan husen slogs upp och båda husen blev kontor.

Ett 30-tal år senare var det dags för nästa förändring av Sirius 4.

– Jag vill minnas att man började göra om huset till lägenheter 1994. Jag kom till Skövde som museichef 1990 och jag minns att jag var där och hämtade grejer, säger Björn Lippold som även har hjälpt till med fakta till den här Förr och nu-delen.

Källor: Kapitel om stabsbyggnaden av Jan-Erik Nilsson ur Bertil Kamphs bok ”Västra Militärområdet” samt Skövde stadsplanering och bebyggelse 1760–1960 av Carlquist och Bergström.

De båda bilderna i den här delen av Förr och nu visar samma hus. Exteriören förändrades dock rejält vid en ombyggnad på 20-talet då den rikt utsmyckade fasaden hyvlades för att få en mer minimalistisk stil.

Arkitekten är okänd

Huset har adresserna Skolgatan 10 och Drottninggatan 5, och kvartersbeteckningen Sirius 4. Det byggdes 1884 och arkitekten är okänd. Byggherren hette Axel Lindström och han var murare.

Ursprungligen var huset ett flerbostadshus med fyra- och femrumslägenheter men efter några år flyttade arméfördelningens expedition in.

III.arméfördelningen organiserades 1885 och hade till en början sina lokaler i grannhuset Sirius 5 på Drottninggatan. Det byggdes 1882 av byggherre Adolf Richard Törner som var artillerifyrverkare. Även den arkitekten är okänd. Det huset byggdes också ursprungligen som ett lägenhetshus.

I Sirius 5 fanns förutom staben även chefsbostaden.

Hyrde av översten

1891 flyttade chefen och staben in i Sirius 4 där försvaret skulle bli kvar i drygt 100 år. Fram till 1902 var det brukligt att fördelningscheferna upplät sina bostäder som stabs- och expeditionslokaler.

Det första hyreskontraktet som gällde endast staben upprättades 1 juli 1902 och berättar att man hyrde fyra rum till en kostnad av 500 kronor per år av husets nya ägare R O:son Gyllenram, överste i arméfördelningens reserv.

Verksamheten utökades med generalstabs- och fortifikationsofficerare samt en fördelningsläkare. 1917 hyrde man tio rum, och årskostnaden på 2 050 kronor ansågs vara så hög att man i stället försökte köpa huset vilket man gjorde året därpå för 103 000 kronor.

Huset byggdes om

1929 byggdes huset om efter ritningar av Erik Josephson och då försvann 1880-talets rikt utsmyckade fasad. Hörntornet, som är ett av Skövdes tidigaste, byggdes också om, täcktes med kopparplåt och försågs med kronan överst på kupolen.

På 60-talet flyttade mer personal in och det blev trångt i lokalerna. Man köpte då även Sirius 5 av tygförvaltaren Svensson på P4. Genomgångar mellan husen slogs upp och båda husen blev kontor.

Ett 30-tal år senare var det dags för nästa förändring av Sirius 4.

– Jag vill minnas att man började göra om huset till lägenheter 1994. Jag kom till Skövde som museichef 1990 och jag minns att jag var där och hämtade grejer, säger Björn Lippold som även har hjälpt till med fakta till den här Förr och nu-delen.

Källor: Kapitel om stabsbyggnaden av Jan-Erik Nilsson ur Bertil Kamphs bok ”Västra Militärområdet” samt Skövde stadsplanering och bebyggelse 1760–1960 av Carlquist och Bergström.

Arméfördelning

Arméfördelning är ett högre arméförband, sammansatt av två eller flera brigader samt lednings- och understödsförband ur olika truppslag. År 1889 indelades Sverige lantmilitärt i sex arméfördelningsområden, 1942 omorganiserade man till militärområden. Den utländska motsvarigheten till arméfördelning är armédivision.

Källa: Nationalencyklopedin

Henrika stuga

Ett par läsare kontaktade SLA efter att delen om kvarteret Sand hade publicerats.

Henrika stuga låg inte söder om Mörkebäcken på nuvarande parkeringen vid kyrkogården som föreslogs i artikeln, utan norr om bäcken.

De sista som bodde i stugan var familjen Schelin. En av sönerna hette Kalle och på 40-talet var det han som skötte annonseringen av biograferna Roxy och Saga.

Ett annat antagande som framfördes i texten visade sig stämma. Majorsgatan mellan Mörkekorset och Garpadammen hette från början Mörkebäcksvägen.

Källa: