02 mar 2014 20:47

07 jan 2015 10:09

Rökutveckling på förskola

Räddningstjänsten fick på söndagskvällen rycka ut till Skogens förskola i Skultorp då det automatiska brandlarmet gått i gång. På plats konstaterades rökutveckling från pannrummet på grund av att pelletspannan ”puffat”. Någon brand var det alltså inte tal om. Röken vädrades ut och övriga lokaler på förskolan ska inte ha påverkats av röken.

Räddningstjänsten fick på söndagskvällen rycka ut till Skogens förskola i Skultorp då det automatiska brandlarmet gått i gång. På plats konstaterades rökutveckling från pannrummet på grund av att pelletspannan ”puffat”. Någon brand var det alltså inte tal om. Röken vädrades ut och övriga lokaler på förskolan ska inte ha påverkats av röken.