04 mar 2014 15:56

07 jan 2015 10:09

Löneavdrag för Skövdeofficer - försökte sälja uniformsjacka

Att lägga ut en uniformsjacka till försäljning på internet var ingen bra idé av Skövdeofficeren. Sedan det hela uppdagats straffas han nu med en disciplinpåföljd i form av löneavdrag.

Mannen hade varit på utlandstjänstgöring och upptäckte när han kom hem att han hade en uniformsjacka med sig – trots att den enligt gällande regler skulle lämnats kvar och förstörts på platsen. Officeren säger att det berodde på en kombination av slarv och förhållandena på platsen som gjorde det svårt att hålla ordning i rummet. Bland annat var förvaringsmöjligheterna begränsade.

Annons på internet

Efter hemkomsten lade han först jackan i en påse i garderoben, men kom snart på att han kunde lägga ut den till försäljning på internet, vilket han gjorde. Redan dagen efter insåg han det olämpliga i det och tog bort annonsen. Jackan hade då inte sålts.

När nu Försvarsmaktens personalansvarsnämnd har granskat ärendet har man kommit fram till att uniformsjackan tillhörde Försvarsmakten. Om en anställd tar något som tillhör Försvarsmakten utgör detta ett brott eller en tjänsteförseelse av sådan art att arbetsgivaren normalt inte har fortsatt förtroende för den anställde.

Avdrag på lönen

Men nämnden konstaterar att officeren inte avsiktigt tagit med sig jackan hem och att annonsen på internet var en ”obetänksam impulshandling”.

Därför saknas grund för uppsägning. Däremot får han en disciplinpåföljd för en ”tjänsteförseelse som inte kan anses som ringa”. Nämnden bestämmer den till 25 procent avdrag av lönen i tre dagar.

Mannen hade varit på utlandstjänstgöring och upptäckte när han kom hem att han hade en uniformsjacka med sig – trots att den enligt gällande regler skulle lämnats kvar och förstörts på platsen. Officeren säger att det berodde på en kombination av slarv och förhållandena på platsen som gjorde det svårt att hålla ordning i rummet. Bland annat var förvaringsmöjligheterna begränsade.

Annons på internet

Efter hemkomsten lade han först jackan i en påse i garderoben, men kom snart på att han kunde lägga ut den till försäljning på internet, vilket han gjorde. Redan dagen efter insåg han det olämpliga i det och tog bort annonsen. Jackan hade då inte sålts.

När nu Försvarsmaktens personalansvarsnämnd har granskat ärendet har man kommit fram till att uniformsjackan tillhörde Försvarsmakten. Om en anställd tar något som tillhör Försvarsmakten utgör detta ett brott eller en tjänsteförseelse av sådan art att arbetsgivaren normalt inte har fortsatt förtroende för den anställde.

Avdrag på lönen

Men nämnden konstaterar att officeren inte avsiktigt tagit med sig jackan hem och att annonsen på internet var en ”obetänksam impulshandling”.

Därför saknas grund för uppsägning. Däremot får han en disciplinpåföljd för en ”tjänsteförseelse som inte kan anses som ringa”. Nämnden bestämmer den till 25 procent avdrag av lönen i tre dagar.