04 mar 2014 06:10

23 jan 2015 15:27

"Fanns ingen annan lösning"

Skolchefen Anna Sundström säger att flytten av Våmbseleverna är ”olycklig”.
– Men vi kunde inte ha kvar dem i lokaler där vissa mådde dåligt – det fanns ingen annan lösning.

Anna Sundström uppger för SLA att hon tycker att det är en acceptabel lösning.

– Den uppkomna situationen gick inte att lösa på något annat sätt. Det finns ingen annan skola som har möjligheten att ta emot de 45 Våmbseleverna. På Lundenskolan fanns det plats eftersom vi flyttat förskoleklass och årskurs 1 till lokaler vid gamla sjukhuset.

Skälet till att Våmbseleverna flyttas är dåliga lokaler på Våmbskolan.

– Jag kan inte ta ansvar för att de går kvar där när det finns både personal och elever som inte mår bra av att vistas där.

Skolchefen har förståelse för att föräldrarna på Lundenskolan reagerar, men anser också att det blivit en för stor sak av flytten.

– Självklart är det tråkigt för eleverna, men Våmbseleverna kommer inte att ha slöjd eller idrott på Lundenskolan. De ska fortsätta att ha de ämnena på Vasaskolan, precis som tidigare.

– Och att skolbiblioteket på Lundenskolan används som klassrum beror på att verksamheten där ändå skulle dra ner på öppettiderna av andra orsaker. Det var redan sedan tidigare bestämt att det inte ska vara allmänt öppet.

Att det blir mer belastning på skolgården när fler elever vistas där håller Sundström med om.

– Men eleverna kommer inte att vara där samtidigt. Lundenskolans skolgård finns också med i den inventering som görs. Det finns i dag inga löften, men en uppfräschning av skolgården kan bli aktuell.

Anna Sundström uppger för SLA att hon tycker att det är en acceptabel lösning.

– Den uppkomna situationen gick inte att lösa på något annat sätt. Det finns ingen annan skola som har möjligheten att ta emot de 45 Våmbseleverna. På Lundenskolan fanns det plats eftersom vi flyttat förskoleklass och årskurs 1 till lokaler vid gamla sjukhuset.

Skälet till att Våmbseleverna flyttas är dåliga lokaler på Våmbskolan.

– Jag kan inte ta ansvar för att de går kvar där när det finns både personal och elever som inte mår bra av att vistas där.

Skolchefen har förståelse för att föräldrarna på Lundenskolan reagerar, men anser också att det blivit en för stor sak av flytten.

– Självklart är det tråkigt för eleverna, men Våmbseleverna kommer inte att ha slöjd eller idrott på Lundenskolan. De ska fortsätta att ha de ämnena på Vasaskolan, precis som tidigare.

– Och att skolbiblioteket på Lundenskolan används som klassrum beror på att verksamheten där ändå skulle dra ner på öppettiderna av andra orsaker. Det var redan sedan tidigare bestämt att det inte ska vara allmänt öppet.

Att det blir mer belastning på skolgården när fler elever vistas där håller Sundström med om.

– Men eleverna kommer inte att vara där samtidigt. Lundenskolans skolgård finns också med i den inventering som görs. Det finns i dag inga löften, men en uppfräschning av skolgården kan bli aktuell.