04 mar 2014 17:00

23 jan 2015 15:39

Konferens med fokus på försvarets framtid

Om en månad ska det svenska försvarets framtid diskuteras vid en konferens i Skövde. Den pågående civil-militära samverkan är en av de viktigare frågorna som kommer behandlas.

Under två dagar, 1–2 april, arrangerar Försvarsmaktsråd Skaraborg för andra året en försvarskonferens där centrala beslutsfattare från riksdag, försvarsberedning, myndigheter och inte minst svenska förbandsledningar träffas för att diskutera aktuella frågor.

”Samhällsreform”

Konferens är förlagd till Gothia science park och har fokus på en civil-militär samverkan, och arrangeras bara dagar efter att Försvarsberedningen – som leds av ordföranden Cecilia Widegren (M) – presenterar sina tankar och slutsatser kring försvarets framtida inriktning. En viktig fråga blir personalförsörjningen.

– Det är tydligt att det inte bara är en fråga för Försvarsmakten eller kommunerna. Det handlar om bostäder, utbildning och sjukvård och framför allt måste vi lösa det här med deltidsanställda soldater. Det här är en bred samhällsreform som håller på att genomföras i Sverige, säger Kjell Sjölund (C), som är kommunalråd i Karlsborgs kommun.

Dubbla arbetsgivare

I somras ryckte militära sjukvårdare in och körde ambulans för att täcka upp verksamhetens semesterschema. Hur det gick till och vad som hände sedan är en av punkterna på programmet.

– Det resulterade i att vi nu har soldater som är deltidsanställda och ingår i en pool för timanställda som stöttar under helger och vid andra tillfällen. Det är verkligen ett bra exempel på dubbla arbetsgivare, säger Lennart Thomsen, chef på Trängregementet.

Försvarsminister Karin Enström (M) deltar liksom delar av Försvarsberedningen under konferensen och ungefär 150 personer väntas delta på plats.

Konferensen sänds också på webb-tv och följdes förra året av ungefär 500 tittare.

Under två dagar, 1–2 april, arrangerar Försvarsmaktsråd Skaraborg för andra året en försvarskonferens där centrala beslutsfattare från riksdag, försvarsberedning, myndigheter och inte minst svenska förbandsledningar träffas för att diskutera aktuella frågor.

”Samhällsreform”

Konferens är förlagd till Gothia science park och har fokus på en civil-militär samverkan, och arrangeras bara dagar efter att Försvarsberedningen – som leds av ordföranden Cecilia Widegren (M) – presenterar sina tankar och slutsatser kring försvarets framtida inriktning. En viktig fråga blir personalförsörjningen.

– Det är tydligt att det inte bara är en fråga för Försvarsmakten eller kommunerna. Det handlar om bostäder, utbildning och sjukvård och framför allt måste vi lösa det här med deltidsanställda soldater. Det här är en bred samhällsreform som håller på att genomföras i Sverige, säger Kjell Sjölund (C), som är kommunalråd i Karlsborgs kommun.

Dubbla arbetsgivare

I somras ryckte militära sjukvårdare in och körde ambulans för att täcka upp verksamhetens semesterschema. Hur det gick till och vad som hände sedan är en av punkterna på programmet.

– Det resulterade i att vi nu har soldater som är deltidsanställda och ingår i en pool för timanställda som stöttar under helger och vid andra tillfällen. Det är verkligen ett bra exempel på dubbla arbetsgivare, säger Lennart Thomsen, chef på Trängregementet.

Försvarsminister Karin Enström (M) deltar liksom delar av Försvarsberedningen under konferensen och ungefär 150 personer väntas delta på plats.

Konferensen sänds också på webb-tv och följdes förra året av ungefär 500 tittare.

  • Carl Johan Hjerpe