05 mar 2014 17:13

23 jan 2015 15:39

Skövde har blivit en säkrare stad

Brottsligheten i Skövde minskar visar färsk statistik. Ligger kommunens och polisens brottsförebyggande åtgärder bakom utvecklingen?
– De har haft effekt, säger Katarina Jonsson och Conny Bäck, Brottsförebyggande rådet i Skövde.

Brottsligheten i Skövde minskade under 2013 jämför med 2012. Antalet anmälda brott minskade från 5 705 till 5 084 förra året, visar nya siffror från kommunen. Det gäller inte minst våldsbrotten som minskade från 856 fall till 751.

– Mycket av det brottsförebyggande arbetet är långsiktigt och innebär helt nya arbetsformer, som exempelvis ”Trygg i stan” som startades som ett projekt. Det handlar om att minska antalet misshandelsfall i centrala Skövde, säger Conny Bäck, sekreterare i Brottsförebyggande rådet i Skövde.

Färre grova våldsbrott

Polisens ökade närvaro är givetvis avgörande och i samarbetet med krögarna och deras ordningsvakter blir arbetsformen framgångsrik.

– För sex, sju år sedan hade vi uppemot 20 fall av grov misshandel årligen. Förra året och även 2012 var siffran nere på fyra fall. Detta är en tydlig och positiv trend.

Enligt Katarina Jonsson, ordförande i Brottsförebyggande rådet i Skövde, är det just samverkan och systematiskt arbete som ger resultat.

– Det grundläggande för att framgångsrikt arbeta förebyggande är samverkan mellan alla berörda parter – kommun, polis, skola, krogar, Västtrafik, Jernhusen med flera – och där tror jag att vi kommit en lång bit på väg.

Polisen arbetar också förebyggande ute på kommunens skolor med så kallade kontaktpoliser.

– Det är ett viktigt förebyggande arbete på skolorna. Där kan polisen på ett tidigt stadium få kännedom om vad som är på gång.

Kommen har också vidtagit fysiska åtgärder för att öka tryggheten – det handlar fram för allt om ökad belysning i Kyrkparken och Garpaparken. Under några års tid har kommunen satsat 20 miljoner kronor på ny och förbättrad belysning.

– Det är oerhört viktigt med bra belysning, man känner sig tryggare i ljuset och risken för brott minskar om det är upplyst.

Trygg kommun

Jonsson konstaterar att Skövdeborna kan känna sig trygga i sin stad.

– Vi kan inte hindra alla brott, men när både antalet inbrott och våldbrott minskar är det en signal om att vi bor i en ganska säker kommun. Minskad brottslighet är ett bra betyg åt alla som på något sätt är delaktiga i arbetet. Och arbetet i brottsförebyggande rådet fortsätter, vi lägger inte av bara för att antalet brott minskar.

Brottsligheten i Skövde minskade under 2013 jämför med 2012. Antalet anmälda brott minskade från 5 705 till 5 084 förra året, visar nya siffror från kommunen. Det gäller inte minst våldsbrotten som minskade från 856 fall till 751.

– Mycket av det brottsförebyggande arbetet är långsiktigt och innebär helt nya arbetsformer, som exempelvis ”Trygg i stan” som startades som ett projekt. Det handlar om att minska antalet misshandelsfall i centrala Skövde, säger Conny Bäck, sekreterare i Brottsförebyggande rådet i Skövde.

Färre grova våldsbrott

Polisens ökade närvaro är givetvis avgörande och i samarbetet med krögarna och deras ordningsvakter blir arbetsformen framgångsrik.

– För sex, sju år sedan hade vi uppemot 20 fall av grov misshandel årligen. Förra året och även 2012 var siffran nere på fyra fall. Detta är en tydlig och positiv trend.

Enligt Katarina Jonsson, ordförande i Brottsförebyggande rådet i Skövde, är det just samverkan och systematiskt arbete som ger resultat.

– Det grundläggande för att framgångsrikt arbeta förebyggande är samverkan mellan alla berörda parter – kommun, polis, skola, krogar, Västtrafik, Jernhusen med flera – och där tror jag att vi kommit en lång bit på väg.

Polisen arbetar också förebyggande ute på kommunens skolor med så kallade kontaktpoliser.

– Det är ett viktigt förebyggande arbete på skolorna. Där kan polisen på ett tidigt stadium få kännedom om vad som är på gång.

Kommen har också vidtagit fysiska åtgärder för att öka tryggheten – det handlar fram för allt om ökad belysning i Kyrkparken och Garpaparken. Under några års tid har kommunen satsat 20 miljoner kronor på ny och förbättrad belysning.

– Det är oerhört viktigt med bra belysning, man känner sig tryggare i ljuset och risken för brott minskar om det är upplyst.

Trygg kommun

Jonsson konstaterar att Skövdeborna kan känna sig trygga i sin stad.

– Vi kan inte hindra alla brott, men när både antalet inbrott och våldbrott minskar är det en signal om att vi bor i en ganska säker kommun. Minskad brottslighet är ett bra betyg åt alla som på något sätt är delaktiga i arbetet. Och arbetet i brottsförebyggande rådet fortsätter, vi lägger inte av bara för att antalet brott minskar.