06 mar 2014 15:15

07 jan 2015 10:10

Friad Skövdebo kräver skadestånd av staten

En 23-årig Skövdebo kräver staten på skadestånd för de 15 dagar han satt frihetsberövad misstänkt för brott.

23-åringen greps på kvällen den 13 januari 2012 av tullen i Malmö, misstänkt för narkotikasmuggling.

Han anhölls senare samma dag efter beslut av åklagare och häktades tre dagar senare av Malmö tingsrätt.

Kräver skäligt belopp

Men femton dagar efter gripandet beslutade åklagaren att lägga ned förundersökningen. Detta med motiveringen att det inte gick att styrka att 23-åringen varit delaktig i brottet.

Nu begär Skövdebon, via sin försvarare, advokat Anders Refthammar, ersättning av staten för den tid han satt frihetsberövad misstänkt för brott.

I sin ansökan om ersättning, ställd till Justitiekanslern, JK, kräver 23-åringen ersättning för lidande med skäligt belopp samt för sina ombudskostnader.

Av ansökan till JK framgår också att 23-åringen inte minns vilken dag han frigavs ur häktet.

Axel

Liberg minns inte vilken dag han frigavs ur häktet.

Axel Liberg yrkar ersättning för lidande med skäligt belopp samt för ombudskostnader

23-åringen greps på kvällen den 13 januari 2012 av tullen i Malmö, misstänkt för narkotikasmuggling.

Han anhölls senare samma dag efter beslut av åklagare och häktades tre dagar senare av Malmö tingsrätt.

Kräver skäligt belopp

Men femton dagar efter gripandet beslutade åklagaren att lägga ned förundersökningen. Detta med motiveringen att det inte gick att styrka att 23-åringen varit delaktig i brottet.

Nu begär Skövdebon, via sin försvarare, advokat Anders Refthammar, ersättning av staten för den tid han satt frihetsberövad misstänkt för brott.

I sin ansökan om ersättning, ställd till Justitiekanslern, JK, kräver 23-åringen ersättning för lidande med skäligt belopp samt för sina ombudskostnader.

Av ansökan till JK framgår också att 23-åringen inte minns vilken dag han frigavs ur häktet.

Axel

Liberg minns inte vilken dag han frigavs ur häktet.

Axel Liberg yrkar ersättning för lidande med skäligt belopp samt för ombudskostnader

  • Lars Berthilsson