07 mar 2014 11:46

07 jan 2015 10:10

Anställd kränkte boende i "kommandoton"

En anställd inom omsorgen i Skövde ska i kommandoton ha ropat ”plats i korgen och tyst” till en boende. Annan personal reagerade på kränkningen av den boende och ärendet är nu anmält.

Händelsen som nu har lett fram till en Lex Sarah-anmälan inträffade i februari på ett kommunalt boende. I anmälan står att personal störde sig på en boende som inte kunde vara still och som pratade oavbrutet. Den anställde ropade till slut till den boende i vad som i anmälan uttrycks vara kommandoton. ”Plats i korgen XX (den boendes namn)” ska den anställde ha sagt samtidigt som denne också klappade på soffan. Därefter ropade den anställde återigen något om ”plats i korgen, sade jag XX”. När den boende kom fram till soffan, sade den anställde ”såja, bra, plats och tyst nu i korgen”. När den boende började att prata igen kom en ny order om tystnad.

I anmälan sägs att annan personal ska ha reagerat på den kränkning som den boende utsattes för. Det inträffade rubriceras i anmälan som ett psykiskt övergrepp.

Ytterligare en händelse på ett kommunalt boende har anmälts enligt Lex Sarah. Det är en anställd som har reagerat över dålig hygien på en boende. När den anställde började sitt arbetspass på eftermiddagen en dag i februari noterades att den boende hade intorkad avföring runt naglarna och nagelbanden. Detta borde ha upptäckts tidigare, sägs i anmälan. Personen kan inte ta sig till handfatet utan assistans.

Händelsen som nu har lett fram till en Lex Sarah-anmälan inträffade i februari på ett kommunalt boende. I anmälan står att personal störde sig på en boende som inte kunde vara still och som pratade oavbrutet. Den anställde ropade till slut till den boende i vad som i anmälan uttrycks vara kommandoton. ”Plats i korgen XX (den boendes namn)” ska den anställde ha sagt samtidigt som denne också klappade på soffan. Därefter ropade den anställde återigen något om ”plats i korgen, sade jag XX”. När den boende kom fram till soffan, sade den anställde ”såja, bra, plats och tyst nu i korgen”. När den boende började att prata igen kom en ny order om tystnad.

I anmälan sägs att annan personal ska ha reagerat på den kränkning som den boende utsattes för. Det inträffade rubriceras i anmälan som ett psykiskt övergrepp.

Ytterligare en händelse på ett kommunalt boende har anmälts enligt Lex Sarah. Det är en anställd som har reagerat över dålig hygien på en boende. När den anställde började sitt arbetspass på eftermiddagen en dag i februari noterades att den boende hade intorkad avföring runt naglarna och nagelbanden. Detta borde ha upptäckts tidigare, sägs i anmälan. Personen kan inte ta sig till handfatet utan assistans.