07 mar 2014 06:10

23 jan 2015 15:39

Billingskolan räcker inte

Skövde växer i rekordtakt och att den toppmoderna Billingskolan snart står klar räcker inte. Inom några år måste ytterligare en central skola byggas. Kanske kan till och med Fjärilskolan komma till användning igen.

Skövdes befolkningsökning under 2013 var den största på 40 år – ökningen låg på 1,25 procent, jämfört med ett normalår på 0,7 procent. Detta innebär att Skövde ökade med 647 personer och sammanlagt bor här nu 52 859 personer.

Skolorna räcker inte

Att kommunen växer leder till angenäma problem. Alla nya Skövdebor – som flyttar hit eller helt enkelt föds – ska inte bara bo och arbeta här. De ska också förr eller senare gå i skolan.

Och trots att Skövdes jättesatsning på en helt ny skola – toppmoderna Billingskolan – ska rymma 350 elever när den står klar till hösten är det ändå långt ifrån tillräckligt.

– Om den här befolkningsökningen håller i sig kommer de skolor vi har inte räcka till. Vi behöver då en mellanstadieskola med plats för minst 300 elever redan om fem, sex år, säger skolchefen Anna Sundström.

– Helst skulle det ligga mitt i centrum, det vore mest optimalt men är ju så klart omöjligt. Däremot finns de största barnkullarna, som vi ser just nu, på den norra delen av Billingsluttningen. Men någon exakt plats har vi inte i dag. Vi inväntar också den översiktsplan som ska göras för centrum.

Besked i höst

Senast i höst måste en långsiktig plan för skolan vara klar och då ska man också veta var den nya skolan ska etableras. Och mellanstadieskolan kommer att behövas även om ytterligare friskolor etablerar sig i kommunen.

– De två skolor som just nu söker tillstånd är nog mer inriktade på högstadiet.

Sedan tidigare är det bestämt att det ska byggas en skola i Skövdes nya bostadsområde Trädgårdsstaden. Det ligger några år fram i tiden och hänger ihop med när nästa etapp av området kommer i gång.

Comeback för Fjäril?

Nyligen lades Rydskolans högstadium ner och alla låg- och mellanstadieelever i Ryd samlades i Rydskolan. Fjärilskolan hade därmed gjort sitt som skola, även om Stöpenskolan håller till där nu under renoveringen av sin skola. Nu utesluter Anna Sundström inte att Fjärilskolan kan bli en ”riktig” skola igen.

– För Rydsområdet räcker Rydskolan, men om det byggs fler bostadsområden kan Fjärilskolan behövas igen. Jag tror inte att det blir så, men det kan inte uteslutas.

Skövdes befolkningsökning under 2013 var den största på 40 år – ökningen låg på 1,25 procent, jämfört med ett normalår på 0,7 procent. Detta innebär att Skövde ökade med 647 personer och sammanlagt bor här nu 52 859 personer.

Skolorna räcker inte

Att kommunen växer leder till angenäma problem. Alla nya Skövdebor – som flyttar hit eller helt enkelt föds – ska inte bara bo och arbeta här. De ska också förr eller senare gå i skolan.

Och trots att Skövdes jättesatsning på en helt ny skola – toppmoderna Billingskolan – ska rymma 350 elever när den står klar till hösten är det ändå långt ifrån tillräckligt.

– Om den här befolkningsökningen håller i sig kommer de skolor vi har inte räcka till. Vi behöver då en mellanstadieskola med plats för minst 300 elever redan om fem, sex år, säger skolchefen Anna Sundström.

– Helst skulle det ligga mitt i centrum, det vore mest optimalt men är ju så klart omöjligt. Däremot finns de största barnkullarna, som vi ser just nu, på den norra delen av Billingsluttningen. Men någon exakt plats har vi inte i dag. Vi inväntar också den översiktsplan som ska göras för centrum.

Besked i höst

Senast i höst måste en långsiktig plan för skolan vara klar och då ska man också veta var den nya skolan ska etableras. Och mellanstadieskolan kommer att behövas även om ytterligare friskolor etablerar sig i kommunen.

– De två skolor som just nu söker tillstånd är nog mer inriktade på högstadiet.

Sedan tidigare är det bestämt att det ska byggas en skola i Skövdes nya bostadsområde Trädgårdsstaden. Det ligger några år fram i tiden och hänger ihop med när nästa etapp av området kommer i gång.

Comeback för Fjäril?

Nyligen lades Rydskolans högstadium ner och alla låg- och mellanstadieelever i Ryd samlades i Rydskolan. Fjärilskolan hade därmed gjort sitt som skola, även om Stöpenskolan håller till där nu under renoveringen av sin skola. Nu utesluter Anna Sundström inte att Fjärilskolan kan bli en ”riktig” skola igen.

– För Rydsområdet räcker Rydskolan, men om det byggs fler bostadsområden kan Fjärilskolan behövas igen. Jag tror inte att det blir så, men det kan inte uteslutas.