08 mar 2014 09:00

23 jan 2015 15:27

67 obetalda minuter

På internationella kvinnodagen uppmärksammas olika frågor och händelser men framför allt handlar dagen om jämställdhet.

För snart 40 år sedan rekommenderade FN ett allmänt firande av internationella kvinnodagen 8 mars. Dagen har dock existerat i mer än hundra år och firas genom möten, demonstrationer och olika aktiviteter för att markera kvinnosolidaritet och jämställdhet.

Inför 8 mars 2012 bildade flera organisationer, partipolitiska kvinnoförbund och fackliga organisationer 15.51-rörelsen i Sverige. Genom att sätta press på regering och arbetsgivare hoppas rörelsen – som i dag heter 15.53-rörelsen – kunna minska löneskillnaderna mellan män och kvinnor. Enligt rörelsen tjänar genomsnittsmannen 3,6 miljoner kronor mer än kvinnan under ett arbetsliv.

Utslaget på arbetsdagar får mannen betalt mellan klockan 08.00 och 17.00 medan kvinnan arbetar gratis efter klockan 15.53 (när rörelsen bildades var skillnaden något större och gratisarbetet startade klockan 15.51).

Internationella kvinnodagen firades till en början av arbetarrörelsen men den socialistiska karaktären har med åren tonats ner.

Källa: Nationalencyklopedin, Sveriges kvinnolobby

För snart 40 år sedan rekommenderade FN ett allmänt firande av internationella kvinnodagen 8 mars. Dagen har dock existerat i mer än hundra år och firas genom möten, demonstrationer och olika aktiviteter för att markera kvinnosolidaritet och jämställdhet.

Inför 8 mars 2012 bildade flera organisationer, partipolitiska kvinnoförbund och fackliga organisationer 15.51-rörelsen i Sverige. Genom att sätta press på regering och arbetsgivare hoppas rörelsen – som i dag heter 15.53-rörelsen – kunna minska löneskillnaderna mellan män och kvinnor. Enligt rörelsen tjänar genomsnittsmannen 3,6 miljoner kronor mer än kvinnan under ett arbetsliv.

Utslaget på arbetsdagar får mannen betalt mellan klockan 08.00 och 17.00 medan kvinnan arbetar gratis efter klockan 15.53 (när rörelsen bildades var skillnaden något större och gratisarbetet startade klockan 15.51).

Internationella kvinnodagen firades till en början av arbetarrörelsen men den socialistiska karaktären har med åren tonats ner.

Källa: Nationalencyklopedin, Sveriges kvinnolobby

  • Carl Johan Hjerpe