10 mar 2014 17:12

07 jan 2015 09:53

Anställd larmar om vårdföretags nattvak

En anställd på ett privat vårdföretag som är verksamt i Falköping har Lex Sara-anmält sin arbetsgivare.

Detta på grund av dåliga rutiner vid nattvak i ett hem. Bland annat har personal flyttats runt så mycket för att få ihop schemat att en viss brukare inte känt igen personen som kommit och nattvakat.

Personalen ska också enligt anmälan ha fått bristfällig information om vart de ska åka, vad som ska göras hos brukaren, fel telefonnummer med mera. Brukaren ska inte heller kunnat få rätt smärtlindring i tid eftersom det saknats rätt personal.

Anmälaren skriver vidare att det är andra gången han eller hon upplever liknande med nattvak hos brukare med privat hemvård. Anmälaren tycker också att om det ska köpas in nattjänst från kommunen - så borde det finnas klara rutiner och riktlinjer samt personal som kan ge brukaren kontinuitet.

Detta på grund av dåliga rutiner vid nattvak i ett hem. Bland annat har personal flyttats runt så mycket för att få ihop schemat att en viss brukare inte känt igen personen som kommit och nattvakat.

Personalen ska också enligt anmälan ha fått bristfällig information om vart de ska åka, vad som ska göras hos brukaren, fel telefonnummer med mera. Brukaren ska inte heller kunnat få rätt smärtlindring i tid eftersom det saknats rätt personal.

Anmälaren skriver vidare att det är andra gången han eller hon upplever liknande med nattvak hos brukare med privat hemvård. Anmälaren tycker också att om det ska köpas in nattjänst från kommunen - så borde det finnas klara rutiner och riktlinjer samt personal som kan ge brukaren kontinuitet.