10 mar 2014 06:10

23 jan 2015 15:39

"Är inte värdigt Skövde kommun"

Missbruksbarackerna i Horsåsrondellen måste rivas och ersättas med något nytt. Det anser Egon Frid och Anne-Marie Hedenberg som säger att Skövde kommun behöver skapa värdigare lösningar för en utsatt grupp.

– Den här lösningen är alltför stigmatiserande. Den förvärrar och permanentar missbruk och utanförskap. Att placera människor i baracker i en rondell är inte humant och inte värdigt Skövde kommun, säger Egon Frid, som är vänsterpartistisk fullmäktigepolitiker i Skövde.

Skövdebon Anne-Marie Hedenberg håller med. Hon har varit engagerad i sociala frågor under stora delar av sitt liv. Hon var föreståndare vid ett diakonalt centrum S:t Olofsgården (Falköping) i många år och har i 30 år arbetat som lekmannaövervakare. I dag är pensionär, men engagerad i Svenska kyrkans hjälpverksamhet i Lyktan där man märker av ett växande behov från människor som lever i utanförskap.

Genom åren har hon mött många människor som bott i barackerna i både långa och korta perioder. Ingen har trivts där enligt henne.

– Det blir en utpekande lösning. Man blundar för problemet och vill inte erkänna de här människorna, säger Anne-Marie.

– Barackerna måste rivas, säger de båda.

Vill se nya lösningar

Egon Frid vill istället se lösningar där kommunen satsar på ett härbärge med minst 50 platser. Syftet där är att erbjuda korta lösningar för människor i akut behov av tak över huvudet. Han vill också se fler stödboenden där socialen stöttar missbrukspersoner ur missbruk och mot ett eget boende.

Nyligen lämnade han och Vänsterpartiet in en motion i ämnet till kommunfullmäktige och det blir också ett av Egon Frids sista initiativ i Skövdepolitiken då han i april flyttar till Vara.

– Men vi var motståndare redan på 1990-talet när den här modellen infördes, påpekar Frid.

Då beskrev socialnämndens ordförande Hergus Palmquist (M) barackerna som första steget i en boendetrappa, men 20 år senare står de fortfarande kvar. De fräschas upp med färg då och då när slitaget blivit för hårt, men standarden är låg.

– I dag är det snarare ett permanent sista steg, säger Frid.

Kräver svar

Bara några hundra meter söderut har Skövde kommun plöjt ned tiotals miljoner på att bygga upp Trädgårdsstaden och Stallsiken.

– Då borde det finnas utrymme att satsa även på de här utsatta grupperna, säger Hedenberg, som skrivit insändare i ämnet och i ett brev riktat till samtliga gruppledare krävt svar på vad de politiska partierna i Skövde vill göra i hemlöshetsfrågan.

De som svarat henne i onsdags var V, FP, KD, MP och S.

Moderaterna och Centerpartiet hade inte svarat alls.

– Jag kommer att fortsätta kräva svar, säger Anne-Marie Hedenberg.

Viktig fråga

Hon pekar på att hemlösheten är en de viktigaste frågorna att lösa för att hjälpa människor ut ur ett utanförskap.

– Hemlösheten drar med sig missbruk, sjukdomar och arbetslöshet. Vem vill anställa någon som saknar bostad och en fast adress, säger hon.

– Den här lösningen är alltför stigmatiserande. Den förvärrar och permanentar missbruk och utanförskap. Att placera människor i baracker i en rondell är inte humant och inte värdigt Skövde kommun, säger Egon Frid, som är vänsterpartistisk fullmäktigepolitiker i Skövde.

Skövdebon Anne-Marie Hedenberg håller med. Hon har varit engagerad i sociala frågor under stora delar av sitt liv. Hon var föreståndare vid ett diakonalt centrum S:t Olofsgården (Falköping) i många år och har i 30 år arbetat som lekmannaövervakare. I dag är pensionär, men engagerad i Svenska kyrkans hjälpverksamhet i Lyktan där man märker av ett växande behov från människor som lever i utanförskap.

Genom åren har hon mött många människor som bott i barackerna i både långa och korta perioder. Ingen har trivts där enligt henne.

– Det blir en utpekande lösning. Man blundar för problemet och vill inte erkänna de här människorna, säger Anne-Marie.

– Barackerna måste rivas, säger de båda.

Vill se nya lösningar

Egon Frid vill istället se lösningar där kommunen satsar på ett härbärge med minst 50 platser. Syftet där är att erbjuda korta lösningar för människor i akut behov av tak över huvudet. Han vill också se fler stödboenden där socialen stöttar missbrukspersoner ur missbruk och mot ett eget boende.

Nyligen lämnade han och Vänsterpartiet in en motion i ämnet till kommunfullmäktige och det blir också ett av Egon Frids sista initiativ i Skövdepolitiken då han i april flyttar till Vara.

– Men vi var motståndare redan på 1990-talet när den här modellen infördes, påpekar Frid.

Då beskrev socialnämndens ordförande Hergus Palmquist (M) barackerna som första steget i en boendetrappa, men 20 år senare står de fortfarande kvar. De fräschas upp med färg då och då när slitaget blivit för hårt, men standarden är låg.

– I dag är det snarare ett permanent sista steg, säger Frid.

Kräver svar

Bara några hundra meter söderut har Skövde kommun plöjt ned tiotals miljoner på att bygga upp Trädgårdsstaden och Stallsiken.

– Då borde det finnas utrymme att satsa även på de här utsatta grupperna, säger Hedenberg, som skrivit insändare i ämnet och i ett brev riktat till samtliga gruppledare krävt svar på vad de politiska partierna i Skövde vill göra i hemlöshetsfrågan.

De som svarat henne i onsdags var V, FP, KD, MP och S.

Moderaterna och Centerpartiet hade inte svarat alls.

– Jag kommer att fortsätta kräva svar, säger Anne-Marie Hedenberg.

Viktig fråga

Hon pekar på att hemlösheten är en de viktigaste frågorna att lösa för att hjälpa människor ut ur ett utanförskap.

– Hemlösheten drar med sig missbruk, sjukdomar och arbetslöshet. Vem vill anställa någon som saknar bostad och en fast adress, säger hon.

Slogs ihjäl

Flera allvarliga händelser har inträffat vid barackerna i Horsåsrondellen.

* Dråp: I augusti 1997 misshandlades en man till döds med en så kallade fiskdödare, ett 20 centimeter långt metallföremål. En 44-årig man dömdes senare i hovrätten till sju års fängelse för dråp.

* Överdos: Minst ett fall där en person hittats död, troligen på grund av missbruk, har rapporterats om i SLA genom åren.

* Överkörd: I maj 2010 blev en man som bodde där överkörd av ett godståg på stambanan nedanför barackerna. Han skadades mycket allvarligt och i Trafikverkets utredning av olyckan visade det sig att mannen regelbundet genat den vägen för att nå sitt boende. Trafikverket krävde då att Skövde kommun skulle genomföra trafiksäkerhetsåtgärder om avsikten var att ha kvar det tillfälliga boendet.

Källa: Tidigare artiklar i SLA