11 mar 2014 19:00

07 jan 2015 10:10

Lång arbetsdag med håltimmar

Delade turer förekommer på arbetsplatser inom den kommunala omsorgen i Skövde.
– För vissa blir det som att välja mellan pest eller kolera ibland, säger Kommunals ordförande i Skövde, Anita Nilsson.

Tidningen Kommunalarbetaren skriver att nio av tio vård- och omsorgssektioner hos Kommunal uppger att delade turer förekommer. 60 procent anger också att det skett en ökning sedan 2010.

Med delade turer menas arbetspass där personalen jobbar några timmar på morgonen och sedan är ledig ett antal timmar mitt på dagen för att sedan jobba igen på eftermiddag/kvällen.

Inget undantag

Skövde kommun är inget undantag. Anita Nilsson säger att det inte är något stort problem, men har inget mått på hur många turer eller hur många i personalen som berörs.

– Det förekommer på vissa enheter, men inte i någon jätteomfattning. Men ingen ska behöva hamna i ett sådant schema mot sin vilja. Man äger inte sin tid då, säger Anita Nilsson och pekar på hur den typen av schema försvårar barnomsorg och begränsar socialt liv.

Hon är kritisk till de delade turerna:

– Det är ingen som tjänar på det. För personalen blir det stressande och det är inget som förbättrar möjligheten att rekrytera till yrket, säger Anita Nilsson.

Omvårdnadsförvaltningens chef Per Granat uppger för SLA att delade turer endast undantagsvis finns inom vissa verksamheter och att det då är nödvändigt utifrån brukarfokus. Enligt honom finns det personal som inom ramen för sin årsarbetstid ibland väljer delade turer.

Anita Nilsson menar att många enheter är små med liten personalstyrka och där blir delade turer ett alternativ till att jobba fler helger.

– Att jobba delade turer kan vara ett sätt att jobba var tredje helg i stället för varannan. För vissa blir det som att välja mellan pest eller kolera ibland.

Vill se större grepp

Fack och arbetsgivare är överens om att sträva bort från delade turer, men Anita Nilsson tror att det krävs större grepp än att bara titta på enskilda scheman på varje enhet.

– Jag tror att man behöver titta på hela organisationen och ta helhetsgrepp där man tittar

Tidningen Kommunalarbetaren skriver att nio av tio vård- och omsorgssektioner hos Kommunal uppger att delade turer förekommer. 60 procent anger också att det skett en ökning sedan 2010.

Med delade turer menas arbetspass där personalen jobbar några timmar på morgonen och sedan är ledig ett antal timmar mitt på dagen för att sedan jobba igen på eftermiddag/kvällen.

Inget undantag

Skövde kommun är inget undantag. Anita Nilsson säger att det inte är något stort problem, men har inget mått på hur många turer eller hur många i personalen som berörs.

– Det förekommer på vissa enheter, men inte i någon jätteomfattning. Men ingen ska behöva hamna i ett sådant schema mot sin vilja. Man äger inte sin tid då, säger Anita Nilsson och pekar på hur den typen av schema försvårar barnomsorg och begränsar socialt liv.

Hon är kritisk till de delade turerna:

– Det är ingen som tjänar på det. För personalen blir det stressande och det är inget som förbättrar möjligheten att rekrytera till yrket, säger Anita Nilsson.

Omvårdnadsförvaltningens chef Per Granat uppger för SLA att delade turer endast undantagsvis finns inom vissa verksamheter och att det då är nödvändigt utifrån brukarfokus. Enligt honom finns det personal som inom ramen för sin årsarbetstid ibland väljer delade turer.

Anita Nilsson menar att många enheter är små med liten personalstyrka och där blir delade turer ett alternativ till att jobba fler helger.

– Att jobba delade turer kan vara ett sätt att jobba var tredje helg i stället för varannan. För vissa blir det som att välja mellan pest eller kolera ibland.

Vill se större grepp

Fack och arbetsgivare är överens om att sträva bort från delade turer, men Anita Nilsson tror att det krävs större grepp än att bara titta på enskilda scheman på varje enhet.

– Jag tror att man behöver titta på hela organisationen och ta helhetsgrepp där man tittar