11 mar 2014 06:00

23 jan 2015 15:27

Polisen har inlett utredning

En lärare på en Skövdeskola har polisanmälts och stängts av från sin tjänst då flera elever ska ha känt starkt obehag inför lärarens beteende. Det handlar bland annat om fysisk kontakt som upplevts som integritetskränkande.

Enligt uppgifter i ett informationsbrev som i fredags skickades till föräldrar med barn på den grundskola i Skövde det handlar om ska flera av eleverna ha känt starkt obehag och osäkerhet av lärarens beteende under lektionstid i onsdags. Några ska också ha gjort sig illa när de ville komma undan och inte delta i vissa aktiviteter som läraren tog initiativet till.

Kände obehag

Det finns även uppgifter om att det har förekommit fysisk kontakt – en kontakt som ska ha gått över gränsen för vad som anses vara ömsesidig respekt. Flera av eleverna ska ha upplevt att deras integritet kränktes.

När eleverna pratade med sina klasslärare förstod de att allt inte stod rätt till efter lektionerna. Rektorn larmades och en utredning inleddes omedelbart. Läraren stängdes också av från sin tjänst under utredningstiden, beslutet togs av skolledningen.

– Vi bedömde att det som har hänt behövde redas ut och under den tiden är det bäst att inte ha läraren på plats i skolan. Uppgifterna kommer också från flera elever, säger Kajsa Mellner Daxberg, biträdande skolchef till SLA.

– Det är en tillfällig åtgärd som gäller under utredningstiden.

Enligt Kajsa Mellner Daxberg handlar det om en isolerad händelse under två lektioner i onsdags, det finns i nuläget inga uppgifter om liknande händelser tidigare.

– Inte vad vi vet idag, men samtal pågår på skolan och vad som framkommer där är för tidigt att säga.

Utredningen leds av skolans rektor, men med stöd från jurist- och personalfunktioner på skolförvaltningen. Skolan stöttar nu också alla elever som känt sig oroliga eller ledsna av det inträffade.

Fyra polisanmälningar

Skolan och föräldrar har dessutom polisanmält läraren.

Magnus Karlsson, utredningsbefäl vid Skövdepolisen, bekräftar för SLA att det finns fyra anmälningar kopplade till den aktuella händelsen.

– Men jag vill inte kommentera vilka brottsmisstankar det rör sig om. Utredningen har inletts under måndagen.

Enligt uppgifter i ett informationsbrev som i fredags skickades till föräldrar med barn på den grundskola i Skövde det handlar om ska flera av eleverna ha känt starkt obehag och osäkerhet av lärarens beteende under lektionstid i onsdags. Några ska också ha gjort sig illa när de ville komma undan och inte delta i vissa aktiviteter som läraren tog initiativet till.

Kände obehag

Det finns även uppgifter om att det har förekommit fysisk kontakt – en kontakt som ska ha gått över gränsen för vad som anses vara ömsesidig respekt. Flera av eleverna ska ha upplevt att deras integritet kränktes.

När eleverna pratade med sina klasslärare förstod de att allt inte stod rätt till efter lektionerna. Rektorn larmades och en utredning inleddes omedelbart. Läraren stängdes också av från sin tjänst under utredningstiden, beslutet togs av skolledningen.

– Vi bedömde att det som har hänt behövde redas ut och under den tiden är det bäst att inte ha läraren på plats i skolan. Uppgifterna kommer också från flera elever, säger Kajsa Mellner Daxberg, biträdande skolchef till SLA.

– Det är en tillfällig åtgärd som gäller under utredningstiden.

Enligt Kajsa Mellner Daxberg handlar det om en isolerad händelse under två lektioner i onsdags, det finns i nuläget inga uppgifter om liknande händelser tidigare.

– Inte vad vi vet idag, men samtal pågår på skolan och vad som framkommer där är för tidigt att säga.

Utredningen leds av skolans rektor, men med stöd från jurist- och personalfunktioner på skolförvaltningen. Skolan stöttar nu också alla elever som känt sig oroliga eller ledsna av det inträffade.

Fyra polisanmälningar

Skolan och föräldrar har dessutom polisanmält läraren.

Magnus Karlsson, utredningsbefäl vid Skövdepolisen, bekräftar för SLA att det finns fyra anmälningar kopplade till den aktuella händelsen.

– Men jag vill inte kommentera vilka brottsmisstankar det rör sig om. Utredningen har inletts under måndagen.