12 mar 2014 09:15

07 jan 2015 09:53

Skolinspektionen granskar Rydskolan

En förälder till ett barn på Rydskolan har anmält skolan.
Orsaken är att eleven inte ska ha fått det stöd som denne har rätt till.
Nu ska Skolinspektionen granska verksamheten.

Föräldern beskriver i sin anmälan att eleven ej får det stöd han behöver i skolan. Bland annat rör det sig om extra hjälp på lektionerna men även stöttning för att gå till matsalen. I dagsläget väljer eleven att i stället äta en så kallad proteinbar i stället för att äta maten som serveras på skolan. Föräldern beskriver också att skolan inte har resurser till extra stöd trots ökat behov av hjälplärare. Enligt anmälan ska elevens lärare uppmanat föräldern att just göra en anmälan.

Nu har Skolinspektionen sett över anmälan och beslutat sig för att utreda ärendet. ”Klagomål mot utbildningen ska i första hand utredas av huvudmannen. Uppgifterna i detta ärende är dock av den karaktären att Skolinspektionen kommer att utreda dem”, skriver Skolinspektionen.

Skövde kommun har av inspektionen fått ett antal frågor som man ska besvara innan 20 mars och det yttrandet, tillsammans med dokumentation som styrker uppgifterna i huvudmannens yttrande, kommer att ligga till grund för Skolinspektionens beslut.

Föräldern beskriver i sin anmälan att eleven ej får det stöd han behöver i skolan. Bland annat rör det sig om extra hjälp på lektionerna men även stöttning för att gå till matsalen. I dagsläget väljer eleven att i stället äta en så kallad proteinbar i stället för att äta maten som serveras på skolan. Föräldern beskriver också att skolan inte har resurser till extra stöd trots ökat behov av hjälplärare. Enligt anmälan ska elevens lärare uppmanat föräldern att just göra en anmälan.

Nu har Skolinspektionen sett över anmälan och beslutat sig för att utreda ärendet. ”Klagomål mot utbildningen ska i första hand utredas av huvudmannen. Uppgifterna i detta ärende är dock av den karaktären att Skolinspektionen kommer att utreda dem”, skriver Skolinspektionen.

Skövde kommun har av inspektionen fått ett antal frågor som man ska besvara innan 20 mars och det yttrandet, tillsammans med dokumentation som styrker uppgifterna i huvudmannens yttrande, kommer att ligga till grund för Skolinspektionens beslut.