12 mar 2014 14:46

23 jan 2015 15:27

Kommenterar inte lärarutredningen

Polisen är mycket förtegen om den utredning som rör den avstängde Skövdeläraren och vill inte ens avslöja vilka brottsmisstankar utredningen handlar om.

Under tisdagen kunde SLA avslöja att en lärare på en grundskola i Skövde hade stängts av av sin arbetsgivare efter att elever känt starkt obehag och osäkerhet inför lärarens beteende under lektioner i onsdags i förra veckan. Det handlar bland annat om att någon form av fysisk kontakt har gått över gränsen för vad som anses vara ömsesidig respekt. Flera av eleverna ska ha upplevt att deras integritet kränktes. Exakt vad som hänt är oklart. Skoledningen vill av hänsyn till de inblandade inte ge några närmare detaljer om händelseförloppet eller om läraren.

Läraren stängdes dock av, efter beslut av rektorn på skolan, när händelsen blev känd. Detta eftersom en utredning skulle inledas.

– Avstängningen är alltså inte av disciplinära skäl utan för att saken ska kunna utredas ordentligt. Det är mer som en time-out, säger Kajsa Mellner Daxberg, biträdande skolchef i Skövde kommun.

Utredningen ska ge svar på olika frågeställningar inom de ansvarsområden som skolan har. Exakt vad utredningen mynnar ut i är för tidigt att säga.

– Vi hoppas att den ska vara klar i början av nästa vecka. Men även om vi vill att den ska bli färdig snabbt så vill vi framför allt att den blir noggrant gjord, säger Mellner Daxberg.

Polisen är också mycket förtegen om den utredning som man inledde i måndags. Skövdepolisen har fått in fyra anmälningar, men rubriceringen i dessa vill Magnus Karlsson, utredningsbefäl vid Skövdepolisen, inte kommentera.

– Nej, det vi säger inget om detta i nuläget.

Under tisdagen kunde SLA avslöja att en lärare på en grundskola i Skövde hade stängts av av sin arbetsgivare efter att elever känt starkt obehag och osäkerhet inför lärarens beteende under lektioner i onsdags i förra veckan. Det handlar bland annat om att någon form av fysisk kontakt har gått över gränsen för vad som anses vara ömsesidig respekt. Flera av eleverna ska ha upplevt att deras integritet kränktes. Exakt vad som hänt är oklart. Skoledningen vill av hänsyn till de inblandade inte ge några närmare detaljer om händelseförloppet eller om läraren.

Läraren stängdes dock av, efter beslut av rektorn på skolan, när händelsen blev känd. Detta eftersom en utredning skulle inledas.

– Avstängningen är alltså inte av disciplinära skäl utan för att saken ska kunna utredas ordentligt. Det är mer som en time-out, säger Kajsa Mellner Daxberg, biträdande skolchef i Skövde kommun.

Utredningen ska ge svar på olika frågeställningar inom de ansvarsområden som skolan har. Exakt vad utredningen mynnar ut i är för tidigt att säga.

– Vi hoppas att den ska vara klar i början av nästa vecka. Men även om vi vill att den ska bli färdig snabbt så vill vi framför allt att den blir noggrant gjord, säger Mellner Daxberg.

Polisen är också mycket förtegen om den utredning som man inledde i måndags. Skövdepolisen har fått in fyra anmälningar, men rubriceringen i dessa vill Magnus Karlsson, utredningsbefäl vid Skövdepolisen, inte kommentera.

– Nej, det vi säger inget om detta i nuläget.