12 mar 2014 06:02

23 jan 2015 15:40

Oro kring svagt bostadsbyggande

Kommunens mål är att invånarantalet i Skövde ska växa till 60 000. Därför ska 300 bostäder om året byggas.
Men det kommer man inte klara de närmaste åren.
– Situationen för 2015 är oroande, säger Mikael Nykvist på Näringslivsforum.

I Skövde kommuns boendestrategiska program står att ”Målet är att det i genomsnitt byggs 300 nya bostäder per år i Skövde kommun”.

Och i teorin finns en samsyn på att det ska eftersträvas och jobbas för. Men i praktiken är bilden en annan enligt flera kritiska röster. Framförallt år 2015 verkar utvecklingen inte nå upp till den nivån som önskas.

Mikael Nykvist är ordförande i bygg- & etableringsgruppen på Näringslivsforum Skövde och han är skeptisk.

– Jag känner en oro inför 2015. Visionen pekar på att det ska vara ett jämnt flöde men vi är inte där i dag. Det gör att vi blir fundersamma, varför får inte visionen genomslag?, säger han.

– Rimligt sett borde vi ha kommit längre vid det här laget.

Vad är det som fallerar?

– Intentionerna är goda men jag upplever att det inte finns den planberedskap som måste finnas. Om det så att säga skiter sig på något ställe måste det finnas andra planer. Men det finns en problematik kring detaljplaner och alternativen finns inte.

Även Anders Ahlm på Fastighetsbyrån är oroad.

– Just nu känns det bekymmersamt när det inte verkar hända något. Hur rimmar det mot Skövdes vision, att man ska växa och vara navet i regionen. Jag vet att det finns intressenter som har bra förslag på hur Skövde och centrum skall kunna växa. Men det känns nästan som det motarbetas och jag är bekymrad, säger han

Några bostäder kommer vi se under 2015 tror Nykvist men inte i den utsträckningen som önskas.

– Det kommer säkert bli lite byggt under 2015 men vi är ett par månader in i 2014 och vid det här laget borde vi mer eller mindre veta exakt vad som ska byggas.

Situationen rimmar illa med Vision 2025 som kommunen har då invånarantalet ska vara 60 000.

– Var ska de bo undrar man. Det är väl inte tänkt att de ska campa?, säger Nykvist lite skämtsamt men konstaterar allvarligare:

– Det måste bli fler bostäder om det ska gå.

I Skövde kommuns boendestrategiska program står att ”Målet är att det i genomsnitt byggs 300 nya bostäder per år i Skövde kommun”.

Och i teorin finns en samsyn på att det ska eftersträvas och jobbas för. Men i praktiken är bilden en annan enligt flera kritiska röster. Framförallt år 2015 verkar utvecklingen inte nå upp till den nivån som önskas.

Mikael Nykvist är ordförande i bygg- & etableringsgruppen på Näringslivsforum Skövde och han är skeptisk.

– Jag känner en oro inför 2015. Visionen pekar på att det ska vara ett jämnt flöde men vi är inte där i dag. Det gör att vi blir fundersamma, varför får inte visionen genomslag?, säger han.

– Rimligt sett borde vi ha kommit längre vid det här laget.

Vad är det som fallerar?

– Intentionerna är goda men jag upplever att det inte finns den planberedskap som måste finnas. Om det så att säga skiter sig på något ställe måste det finnas andra planer. Men det finns en problematik kring detaljplaner och alternativen finns inte.

Även Anders Ahlm på Fastighetsbyrån är oroad.

– Just nu känns det bekymmersamt när det inte verkar hända något. Hur rimmar det mot Skövdes vision, att man ska växa och vara navet i regionen. Jag vet att det finns intressenter som har bra förslag på hur Skövde och centrum skall kunna växa. Men det känns nästan som det motarbetas och jag är bekymrad, säger han

Några bostäder kommer vi se under 2015 tror Nykvist men inte i den utsträckningen som önskas.

– Det kommer säkert bli lite byggt under 2015 men vi är ett par månader in i 2014 och vid det här laget borde vi mer eller mindre veta exakt vad som ska byggas.

Situationen rimmar illa med Vision 2025 som kommunen har då invånarantalet ska vara 60 000.

– Var ska de bo undrar man. Det är väl inte tänkt att de ska campa?, säger Nykvist lite skämtsamt men konstaterar allvarligare:

– Det måste bli fler bostäder om det ska gå.