12 mar 2014 06:00

23 jan 2015 15:40

Sju bolag redovisade sina verksamhetsår

Regionen avverkade sju bolagsstämmor på en dag i Skövde.
– Kul att ha allt samlat, säger Gert-Inge Andersson (S), regionstyrelsens ordförande.

Regionen äger sju bolag, Film i Väst, Göteborgsoperan, Göteborgs symfoniker, Regionteater väst, Sahlgrens IC, Västsvenska turistrådet och Västtrafik, och brukar ha en bolagsdag.

– Den brukar vara i Göteborg, och det känns bra att ha den i Skövde, säger Gert-Inge Andersson.

Stämmorna var välregisserade och någon dramatik blev det inte. När det var Västtrafiks tur, strax innan lunch, tog ordföranden Leif Blomqvist (S) till orda och betade av punkt för punkt i dagordningen.

Fyra minuter

Stämman tog knappt fyra minuter och sedan var det vd:n Lars Backströms tur att berätta lite mer.

Han konstaterar, med tanke på att Film i Väst häll sin stämma strax innan, att även Västtrafik har många recensenter, men att de mest skrev när något inte var så bra.

– När vi gör något bra skriver våra recensenter om oss, skämtar Backström.

Resandeutvecklingen ligger klart över kurvan för fördubblingsmålet (2006-2025). Däremot minskade biljettintäkterna med 179 miljoner kronor, jämfört med budget. Även om kostnaderna blev lägre så blev det en förlust på 40 miljoner före bokslutsdispositioner. Resultatet innebar att självförsörjningsgraden, andelen av biljettpriset som betalas av resenären, sjönk till 52 procent och soliditeten blev fem procent.

– Vi jobbar hårt med att det ska vara smart, pålitligt och enkelt att åka med oss, säger Backström.

Regionen äger sju bolag, Film i Väst, Göteborgsoperan, Göteborgs symfoniker, Regionteater väst, Sahlgrens IC, Västsvenska turistrådet och Västtrafik, och brukar ha en bolagsdag.

– Den brukar vara i Göteborg, och det känns bra att ha den i Skövde, säger Gert-Inge Andersson.

Stämmorna var välregisserade och någon dramatik blev det inte. När det var Västtrafiks tur, strax innan lunch, tog ordföranden Leif Blomqvist (S) till orda och betade av punkt för punkt i dagordningen.

Fyra minuter

Stämman tog knappt fyra minuter och sedan var det vd:n Lars Backströms tur att berätta lite mer.

Han konstaterar, med tanke på att Film i Väst häll sin stämma strax innan, att även Västtrafik har många recensenter, men att de mest skrev när något inte var så bra.

– När vi gör något bra skriver våra recensenter om oss, skämtar Backström.

Resandeutvecklingen ligger klart över kurvan för fördubblingsmålet (2006-2025). Däremot minskade biljettintäkterna med 179 miljoner kronor, jämfört med budget. Även om kostnaderna blev lägre så blev det en förlust på 40 miljoner före bokslutsdispositioner. Resultatet innebar att självförsörjningsgraden, andelen av biljettpriset som betalas av resenären, sjönk till 52 procent och soliditeten blev fem procent.

– Vi jobbar hårt med att det ska vara smart, pålitligt och enkelt att åka med oss, säger Backström.

  • Alf Ehn