12 mar 2014 06:00

23 jan 2015 15:40

Värme bekostar flyg i miljonrullning

Skövde värmeverk AB tvingas släppa delar av sin vinst för 2013 som koncernbidrag.
4,6 miljoner kronor ska täcka förluster i kommunens flygplats- och turistbolag.

Det är första gången efter kommunens koncernbildning 2010 som moderbolaget Skövde stadshus AB på allvar utnyttjar möjligheterna att flytta vinstmedel mellan dotterbolagen.

Lägre skatt

Skövde stadshus AB – som leds av politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott – vill att Skövde värmeverk AB ger ett koncernbidrag till moderbolaget på 4,6 miljoner kronor.

Skövde flygplats AB får i sin tur 3,2 miljoner kronor i koncernbidrag och Next Skövde AB 900 000 kronor. Resterande 500 000 kronor stannar kvar i Skövde stadshus AB.

Effekterna blir flera:

* Bolagen betalar totalt sett mindre i skatt då koncernbidragen kvittas mot underskotten i Skövde flygplats och Next Skövde.

* I praktiken blir det Skövde värmeverk som finansierar en stor del av verksamheten i flygplatsen och en mindre del i Next.

* Skövde kommun kan dra ned på sina skattefinansierade verksamhetsbidrag till bolagen.

– Det är så vi vill att det ska fungera och för skattekollektivet är det här är den bästa lösningen. Vi har varit tydliga med att vi vill gå den här vägen, kommenterar kommunalrådet Katarina Jonsson (M).

Koncernbidragen följer normala aktiebolags- och skatteregler i Sverige. Att kommuner organiserar sina bolag i en koncern för att nå dessa effekter är också vanligt. I Skövde sköt kritikerna snabbt in sig på att fjärrvärmekunder och hyresgäster skulle tvingas betala för satsningar i andra kommunala bolag.

Så är läget

Även bolagen var tidigare motsträviga till att släppa vinster ifrån sig, men Carl-Johan Andersson, vd för Skövde Värmeverk, konstaterar nu att det är enligt förutsättningarna.

– Det här är ägarnas vilja och vår styrelse har gjort bedömningen att det är möjligt att lämna koncernbidrag utan att det påverkar bolaget negativt, säger han.

Får det några effekter för er?

– Hade pengarna blivit kvar i bolaget hade de använts till investeringar.

Skövde värmeverk gör efter finansiella poster, men före skatt och bokslutsdispositioner ett resultat på 15,3 miljoner för 2013. Upp till 30 procent, maximalt 6 miljoner får överföras som koncernbidrag.

Det är första gången efter kommunens koncernbildning 2010 som moderbolaget Skövde stadshus AB på allvar utnyttjar möjligheterna att flytta vinstmedel mellan dotterbolagen.

Lägre skatt

Skövde stadshus AB – som leds av politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott – vill att Skövde värmeverk AB ger ett koncernbidrag till moderbolaget på 4,6 miljoner kronor.

Skövde flygplats AB får i sin tur 3,2 miljoner kronor i koncernbidrag och Next Skövde AB 900 000 kronor. Resterande 500 000 kronor stannar kvar i Skövde stadshus AB.

Effekterna blir flera:

* Bolagen betalar totalt sett mindre i skatt då koncernbidragen kvittas mot underskotten i Skövde flygplats och Next Skövde.

* I praktiken blir det Skövde värmeverk som finansierar en stor del av verksamheten i flygplatsen och en mindre del i Next.

* Skövde kommun kan dra ned på sina skattefinansierade verksamhetsbidrag till bolagen.

– Det är så vi vill att det ska fungera och för skattekollektivet är det här är den bästa lösningen. Vi har varit tydliga med att vi vill gå den här vägen, kommenterar kommunalrådet Katarina Jonsson (M).

Koncernbidragen följer normala aktiebolags- och skatteregler i Sverige. Att kommuner organiserar sina bolag i en koncern för att nå dessa effekter är också vanligt. I Skövde sköt kritikerna snabbt in sig på att fjärrvärmekunder och hyresgäster skulle tvingas betala för satsningar i andra kommunala bolag.

Så är läget

Även bolagen var tidigare motsträviga till att släppa vinster ifrån sig, men Carl-Johan Andersson, vd för Skövde Värmeverk, konstaterar nu att det är enligt förutsättningarna.

– Det här är ägarnas vilja och vår styrelse har gjort bedömningen att det är möjligt att lämna koncernbidrag utan att det påverkar bolaget negativt, säger han.

Får det några effekter för er?

– Hade pengarna blivit kvar i bolaget hade de använts till investeringar.

Skövde värmeverk gör efter finansiella poster, men före skatt och bokslutsdispositioner ett resultat på 15,3 miljoner för 2013. Upp till 30 procent, maximalt 6 miljoner får överföras som koncernbidrag.