13 mar 2014 06:00

07 jan 2015 09:53

Gillar motion om motion för synskadade

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade under onsdagen att bifalla en socialdemokratisk motion om en motionsslinga anpassad för synskadade personer.

I ett tidigare yttrande har Fritidsnämnden föreslagit att motionsslingan arbetas in i gestaltningsarbetet för Boulognerskogen, alternativt anläggs runt Åsbotorpssjön. Fritidsnämnden får nu i uppdrag att utreda förutsättningarna för en motionsslinga och i slutändan är det kommunfullmäktige som ska besluta om slingans vara eller icke vara.

I ett tidigare yttrande har Fritidsnämnden föreslagit att motionsslingan arbetas in i gestaltningsarbetet för Boulognerskogen, alternativt anläggs runt Åsbotorpssjön. Fritidsnämnden får nu i uppdrag att utreda förutsättningarna för en motionsslinga och i slutändan är det kommunfullmäktige som ska besluta om slingans vara eller icke vara.