13 mar 2014 21:08

07 jan 2015 10:10

Utökad samverkan mellan kommun och polis

Arbetet med att hålla Skövde tryggt och säkert för invånarna fortsätter. Skövde kommun och Polismyndigheten har sedan tidigare ett samverkansavtal och nu har en uppdaterad version, "Samverkan för ökad trygghet – handlingsplan 2014", godkänts av ksau.

– Framför allt är det en fördjupat fokus på ungdomsbrott/våldsbrott som har tillkommit, samt arbetet med trygghet i kollektivtrafiken som vi ine haft tidigare, säger Katarina Jonsson (M), ordförande i ksau.

Avtalet omfattar också brottsförebyggande åtgärder inom trygga och säkra miljöer, skadegörelse samt handelsrelaterade brott och samtliga teman har tagits fram av parterna gemensamt.

– Framför allt är det en fördjupat fokus på ungdomsbrott/våldsbrott som har tillkommit, samt arbetet med trygghet i kollektivtrafiken som vi ine haft tidigare, säger Katarina Jonsson (M), ordförande i ksau.

Avtalet omfattar också brottsförebyggande åtgärder inom trygga och säkra miljöer, skadegörelse samt handelsrelaterade brott och samtliga teman har tagits fram av parterna gemensamt.