13 mar 2014 15:07

23 jan 2015 15:40

Christer Rapp lämnade ordförandeposten

Skövde cityförening hade årsmöte i onsdags kväll. Och det blev en del förändringar i styrelsen.

Mattias Karlsson har valts till ny ordförande i Skövde cityförening.

<br/>– Det skall bli riktigt spännande och utmanande att få vara med och leda en så stark kraft som föreningen är i Skövdes utveckling, säger han.Christer Rapp avgick som ordförande, men kvarstår i styrelsen som representant för fastighetsägarna. Under mötet uppvaktades han med blommor och Skövde kommuns näringslivschef, Kristina Eklöf, passade på att tacka för det uppoffrande arbete han lagt ner på föreningen. Eklöf framförde också att han, om någon, personifierar föreningens och Skövdes värderingar, kraft, mod och glädje på ett utomordentligt sätt.

Mattias Karlsson valdes till ny ordförande. Han har under två år deltagit i föreningens styrelsearbete med särskild inriktning på affärs- och processutveckling.

– Jag hoppas att alla, såväl medlemmar som kommuninvånare kommer att se tydliga förbättringar i stadskärnan, med vår affärsplan som utgångspunkt och utmärkelsen Årets Stadskärna 2017 som en av flera målsättningar, säger Mattias Karlsson i ett pressmeddelande efter mötet.

Mattias Karlsson har valts till ny ordförande i Skövde cityförening.

<br/>– Det skall bli riktigt spännande och utmanande att få vara med och leda en så stark kraft som föreningen är i Skövdes utveckling, säger han.Christer Rapp avgick som ordförande, men kvarstår i styrelsen som representant för fastighetsägarna. Under mötet uppvaktades han med blommor och Skövde kommuns näringslivschef, Kristina Eklöf, passade på att tacka för det uppoffrande arbete han lagt ner på föreningen. Eklöf framförde också att han, om någon, personifierar föreningens och Skövdes värderingar, kraft, mod och glädje på ett utomordentligt sätt.

Mattias Karlsson valdes till ny ordförande. Han har under två år deltagit i föreningens styrelsearbete med särskild inriktning på affärs- och processutveckling.

– Jag hoppas att alla, såväl medlemmar som kommuninvånare kommer att se tydliga förbättringar i stadskärnan, med vår affärsplan som utgångspunkt och utmärkelsen Årets Stadskärna 2017 som en av flera målsättningar, säger Mattias Karlsson i ett pressmeddelande efter mötet.