13 mar 2014 14:38

23 jan 2015 15:39

Stor utmaning för Tidanskolan

INTEGRATION

Tidanskolan tar med kort varsel emot nyanlända asylsökande barn som snabbt slussas in i den vanliga skolundervisningen. Det ställer stora krav på både personal och omgivning.
– Jag tycker att hela samhället hjälps åt på ett fantastiskt sätt, säger rektor Liam Hedén.

De senaste två åren har ett stort antal familjer, från främst det krigshärjade Syrien men också Afghanistan, Kosovo och Somalia, flyttat in i asylboendet i Tidan. För samhällets grund- och förskoleverksamhet, har det inneburit stora förändringar. I stort sett alla åldersgrupper har fått nytillskott i form av barn med inga eller mycket begränsade kunskaper i svenska och engelska.

– Det är klart att det varit påfrestande men personalen har klarat av det här arbetet på ett fantastiskt sätt. Nu är jag visserligen partisk i frågan, men de förutsättningar man skapat på Tidanskolan för de här barnen hade aldrig varit möjlig utan en väldigt stor arbetsinsats från lärarnas sida. De har varit enormt flexibla och anpassat sig efter skolans nya situation, säger Liam Hedén.

Går i vanlig klass

Hösten och vintern var hektisk med ett stort antal nyanlända familjer och fler är snart på ingång. På Tidanskolan arbetar man efter utgångspunkten att samtliga barn relativt snabbt ska slussas in i den ordinarie undervisningen.

– Det är den vägen vi har valt och det fungerar bra för oss som är en förhållandevis liten enhet. Vi har två lärare i varje klassrum och jobbar inledningsvis mycket med bildspråk och då är ipaden ett bra hjälpmedel. Först därefter kan det bli fråga om mer anpassad svenskundervisning.

I Tidanskolans förskoleklass går för närvarande 12 elever, varav fem är nyanlända asylbarn. Fler kommer i vår säger förskolläraren Britt-Marie Hassel Lätt som vittnar om svårigheterna personalen ställs inför när man tar emot nya elever mitt under pågående termin.

– Framförallt så vet vi så lite om barnen som kommer hit. Vad har de varit med om? Vilka behov har de? Hur ser deras sociala situation ut? Barnen kommer oftast utan någon som helst förvarning, säger hon.

Hur barnen klarar av omställningen och anpassningen till det svenska samhället är väldigt individuellt.

– För en del går det väldigt snabbt och för andra är det mer jobbigt. De har alla olika förutsättningar att lära sig ett nytt språk, men så är det ju även bland våra svenska barn, säger Britt-Marie.

Flest från Syrien

För tillfället går 22 barn från asylsökande familjer på Tidanskolan. När skolan började ta emot barn med den här bakgrunden handlade det om några enstaka elever i varje klass. Nu finns det klasser med tre, fyra eller fem barn som har behov av extra stöd i undervisningen.

– Den senaste tiden har vi mest tagit emot barn från Syrien och där har de allra flesta gått i skola tidigare, men vi har tagit emot barn från exempelvis Afghanistan som aldrig har fått möjlighet att gå i skola innan de kom till Sverige. För de eleverna är det givetvis en extra stor omställning.

Samhället stort stöd

Att arbeta med barn som präglats av krigets fasor innebär även andra utmaningar. Det är inte ovanligt att asylsökande barn varit med om traumatiserande upplevelser som satt djupa spår.

– Det ställer stora krav på oss i personalen, säger Liam Hedén som tycker att hela Tidan har slutit upp på ett bra sätt för att få de asylsökande familjerna att komma tillrätta i sitt nya hemland.

– Jag har varit med på möten med både föräldrar och föreningar och tycker det finns en stor förståelse bland Tidanborna för de asylsökandes situation, varför de är här och vad de har varit med om. Föreningslivet, med Tidans IF, scouterna och även kyrkan, gör väldigt viktiga samhällsinsatser för att få dem att känna sig delaktiga, och det finns ett bra samarbete mellan skolan och föreningarna med bland annat översättning av kallelser till olika aktiviteter för att kunna nå ut till alla familjer och inte lämna någon utanför.

De senaste två åren har ett stort antal familjer, från främst det krigshärjade Syrien men också Afghanistan, Kosovo och Somalia, flyttat in i asylboendet i Tidan. För samhällets grund- och förskoleverksamhet, har det inneburit stora förändringar. I stort sett alla åldersgrupper har fått nytillskott i form av barn med inga eller mycket begränsade kunskaper i svenska och engelska.

– Det är klart att det varit påfrestande men personalen har klarat av det här arbetet på ett fantastiskt sätt. Nu är jag visserligen partisk i frågan, men de förutsättningar man skapat på Tidanskolan för de här barnen hade aldrig varit möjlig utan en väldigt stor arbetsinsats från lärarnas sida. De har varit enormt flexibla och anpassat sig efter skolans nya situation, säger Liam Hedén.

Går i vanlig klass

Hösten och vintern var hektisk med ett stort antal nyanlända familjer och fler är snart på ingång. På Tidanskolan arbetar man efter utgångspunkten att samtliga barn relativt snabbt ska slussas in i den ordinarie undervisningen.

– Det är den vägen vi har valt och det fungerar bra för oss som är en förhållandevis liten enhet. Vi har två lärare i varje klassrum och jobbar inledningsvis mycket med bildspråk och då är ipaden ett bra hjälpmedel. Först därefter kan det bli fråga om mer anpassad svenskundervisning.

I Tidanskolans förskoleklass går för närvarande 12 elever, varav fem är nyanlända asylbarn. Fler kommer i vår säger förskolläraren Britt-Marie Hassel Lätt som vittnar om svårigheterna personalen ställs inför när man tar emot nya elever mitt under pågående termin.

– Framförallt så vet vi så lite om barnen som kommer hit. Vad har de varit med om? Vilka behov har de? Hur ser deras sociala situation ut? Barnen kommer oftast utan någon som helst förvarning, säger hon.

Hur barnen klarar av omställningen och anpassningen till det svenska samhället är väldigt individuellt.

– För en del går det väldigt snabbt och för andra är det mer jobbigt. De har alla olika förutsättningar att lära sig ett nytt språk, men så är det ju även bland våra svenska barn, säger Britt-Marie.

Flest från Syrien

För tillfället går 22 barn från asylsökande familjer på Tidanskolan. När skolan började ta emot barn med den här bakgrunden handlade det om några enstaka elever i varje klass. Nu finns det klasser med tre, fyra eller fem barn som har behov av extra stöd i undervisningen.

– Den senaste tiden har vi mest tagit emot barn från Syrien och där har de allra flesta gått i skola tidigare, men vi har tagit emot barn från exempelvis Afghanistan som aldrig har fått möjlighet att gå i skola innan de kom till Sverige. För de eleverna är det givetvis en extra stor omställning.

Samhället stort stöd

Att arbeta med barn som präglats av krigets fasor innebär även andra utmaningar. Det är inte ovanligt att asylsökande barn varit med om traumatiserande upplevelser som satt djupa spår.

– Det ställer stora krav på oss i personalen, säger Liam Hedén som tycker att hela Tidan har slutit upp på ett bra sätt för att få de asylsökande familjerna att komma tillrätta i sitt nya hemland.

– Jag har varit med på möten med både föräldrar och föreningar och tycker det finns en stor förståelse bland Tidanborna för de asylsökandes situation, varför de är här och vad de har varit med om. Föreningslivet, med Tidans IF, scouterna och även kyrkan, gör väldigt viktiga samhällsinsatser för att få dem att känna sig delaktiga, och det finns ett bra samarbete mellan skolan och föreningarna med bland annat översättning av kallelser till olika aktiviteter för att kunna nå ut till alla familjer och inte lämna någon utanför.