14 mar 2014 11:27

07 jan 2015 09:53

Bussdepå får bygga tankställe

Bussterminalen vid Mariesjö får bygglov för att bygga ett tankställe för fordonsgas.

En granne har protesterat och hävdat att fastigheten är överetablerad och att fordonsgasen innebär en explosionsrisk.

Byggnadsnämnden beviljar ändå bygglov och hänvisar klagomålen om störande verksamhet och farorisk till miljökontoret.

– Egentligen vill vi ha bort bussdepån från området och hade förberett en ny plats (längs Varolavägen), men Nobina biter sig fast vid den här platsen och blir kvar där en period till, säger Orvar Eriksson (C), ordförande i byggnadsnämnden.

En granne har protesterat och hävdat att fastigheten är överetablerad och att fordonsgasen innebär en explosionsrisk.

Byggnadsnämnden beviljar ändå bygglov och hänvisar klagomålen om störande verksamhet och farorisk till miljökontoret.

– Egentligen vill vi ha bort bussdepån från området och hade förberett en ny plats (längs Varolavägen), men Nobina biter sig fast vid den här platsen och blir kvar där en period till, säger Orvar Eriksson (C), ordförande i byggnadsnämnden.