14 mar 2014 06:00

07 jan 2015 09:53

Effektivt Mös växte till sig

Miljönämnden östra Skaraborg växer, men klarar fortfarande sin effektivitet. Det visar årsrapporten för 2013 enligt förbundschefen Sonja Lejmark.

– Vi har genomfört tillsynsplanen i stora drag som tänkt, säger hon.

Under 2013 tillkom Karlsborgs kommun som ny medlem och i fjol gjorde Mös 2 500 tillsynsbesök. Arbetet genomförs ofta i sprintar där insatserna koncentreras under perioder. Kundtjänsten och grupper för akuta insatser kompletterar varandra bra.

Modellen är framgångsrik och kontoret får i dag ofta studiebesök från andra organisationer.

Sjukfrånvaron är låg, personalen ung och välutbildad. Arbetet effektiviseras löpande i ett ständigt förbättringsarbete säger Sonja Lejmark.

– Det är ingen stor utmaning att vara ordförande för den här nämnden. Det är tryggt med så här bra medarbetare, konstaterade miljönämndens ordförande Torbjörn Bergman

Internt är Mös nöjda, men kunderna är inte lika positiva. Talen för ”nöjd-kund-index” är lägre än tidigare och under den egna målsättningen.

– Falköping och Hjo sticker ut negativt medan Skövde och Tibro är positivt vilket är märkligt då vi jobbar exakt lika. Här ska vi gå vidare med djupintervjuer för att hitta skillnaderna, säger Lejmark

– Vi har genomfört tillsynsplanen i stora drag som tänkt, säger hon.

Under 2013 tillkom Karlsborgs kommun som ny medlem och i fjol gjorde Mös 2 500 tillsynsbesök. Arbetet genomförs ofta i sprintar där insatserna koncentreras under perioder. Kundtjänsten och grupper för akuta insatser kompletterar varandra bra.

Modellen är framgångsrik och kontoret får i dag ofta studiebesök från andra organisationer.

Sjukfrånvaron är låg, personalen ung och välutbildad. Arbetet effektiviseras löpande i ett ständigt förbättringsarbete säger Sonja Lejmark.

– Det är ingen stor utmaning att vara ordförande för den här nämnden. Det är tryggt med så här bra medarbetare, konstaterade miljönämndens ordförande Torbjörn Bergman

Internt är Mös nöjda, men kunderna är inte lika positiva. Talen för ”nöjd-kund-index” är lägre än tidigare och under den egna målsättningen.

– Falköping och Hjo sticker ut negativt medan Skövde och Tibro är positivt vilket är märkligt då vi jobbar exakt lika. Här ska vi gå vidare med djupintervjuer för att hitta skillnaderna, säger Lejmark