14 mar 2014 06:00

07 jan 2015 10:10

Högt radon i tre av tio lägenheter

Tre av tio hyreslägenheter har fortfarande radonhalter över gränsvärden. Det visar miljönämndens pågående arbete med att pressa ned radonhalterna i bostäder.

Målet var att senast 2013 skulle 90 procent av bostäderna i flerbostadshus har värden som låg under gränsvärdet på 200 bq/kbm.

– På 1980- och 90-talet jobbade man med frågan i Skövde och Falköping och mot gränsvärdet 400 bq/kbm där vi ser att många ligger i dag. Utan de insatserna hade vi legat sämre till, säger Sonja Lejmark. förbundschef.

I dag är det 50 procent av hyresrätterna som klarar nivå medan 30 procent ligger över. Uppgifter för 20 procent saknas. Geografiskt finns det stora skillnader mellan kommunerna.

Miljönämnden kräver att fastighetsägarna mäter sina bostäder, men alla sköter sig inte. I onsdags beslutade miljönämnden om ett föreläggande med löpande vite om en fastighetsägare i Skövde som inte mätt radon i sina fem hyreshus. Senast den 31 januari 2015 ska radonundersökningar ha genomförts.

– Vi lyssnar på de fastighetsägare som kan visa att de har en plan för sina undersökningar, men här har man inte ens tagit tag i problemet och då är vite motiverat, säger Torbjörn Bergman (M), ordförande i miljönämnden.

Målet var att senast 2013 skulle 90 procent av bostäderna i flerbostadshus har värden som låg under gränsvärdet på 200 bq/kbm.

– På 1980- och 90-talet jobbade man med frågan i Skövde och Falköping och mot gränsvärdet 400 bq/kbm där vi ser att många ligger i dag. Utan de insatserna hade vi legat sämre till, säger Sonja Lejmark. förbundschef.

I dag är det 50 procent av hyresrätterna som klarar nivå medan 30 procent ligger över. Uppgifter för 20 procent saknas. Geografiskt finns det stora skillnader mellan kommunerna.

Miljönämnden kräver att fastighetsägarna mäter sina bostäder, men alla sköter sig inte. I onsdags beslutade miljönämnden om ett föreläggande med löpande vite om en fastighetsägare i Skövde som inte mätt radon i sina fem hyreshus. Senast den 31 januari 2015 ska radonundersökningar ha genomförts.

– Vi lyssnar på de fastighetsägare som kan visa att de har en plan för sina undersökningar, men här har man inte ens tagit tag i problemet och då är vite motiverat, säger Torbjörn Bergman (M), ordförande i miljönämnden.