14 mar 2014 19:38

23 jan 2015 15:40

Peab ska bygga för 400 miljoner kronor

AB Skövdebostäder och Skövde kommun har kommit i otakt kring detaljplanen för bostadsutbyggnaden vid Aspö. Byggstarten för 240 nya lägenheter riskerar att försenas till 2015.

Kommunägda Skövdebostäder har efter en arkitekttävling utsett Peab till entreprenör för byggandet av 240 nya bostäder. Satsningen beskrivs som ett ekologiskt mönstersamhälle och innebär en investering på 400 miljoner kronor för bolaget.

– Den största satsningen sedan bolaget byggde Södra Ryd, säger vd Dan Sandén.

Tanken var att nå byggstart under 2014, men risken är att det dröjer till 2015 enligt Sandén.

– Tråkigt. Projektet har central betydelse för att få fram bostäder i den takt vi vill. Vi har tryck på oss från politiskt håll att bygga mer. Vi är redo att göra det och har de ekonomiska muskler som behövs, säger Sandén.

Hand i hand

Tidigare har den kommunala planprocessen gått hand i hand med Skövdebostäders arbete med att få projektet färdigt.

– Så arbetade vi på Vadden och på Käpplunda park, men nu har kommunens planarbete stannat upp, säger Sandén.

En orsak är att fyra olika tjänstemän haft ansvar för planen. Först i januari kom processen i gång igen när den nya samhällsbyggnadschefen Eva Darolf Linnros tillträdde.

Nu ska de färdiga förslaget för Aspö arbetas in i planen som sedan ställs ut för samråd. Enligt Sandén är kommunen med detaljerad i det arbetet än tidigare.

Orvar Eriksson är ordförande i byggnadsnämnden som beslutar om detaljplanen. Men han sitter också som ledamot i Skövdebostäder. Han tycker att det är olyckligt att projektet försenas.

– Det tar tid och tid kostar pengar, säger Eriksson.

Deltar inte

Här uppstår på en annan problemtik kring Orvar Erikssons roll som ordförande i byggnadsnämnden och ledamot i Skövdebostäder. Han blir oenig med sin egen förvaltning och direkt jävig, men kommer inte delta i besluten kring detaljplanen.

– Det blir vice ordförande som kommer leda byggnadsnämnden då.

Visar inte det att det finns ett problem för dig att sitta som ordförande i byggnadsnämnde och samtidigt i Skövdebostäder.

– Jag håller inte med om det och utan ser enbart fördelar. Jag får förståelse för byggherrars situation och den kunskapen kan jag ha med mig i byggnadsnämnden, säger Orvar.

Kan du fortsätta ha båda rollerna?

– Det är första gången en sådan här situation uppstår och det anser jag att jag kan.

Rekordresultat

Vid gårdagens styrelsesammanträde antog Skövdebostäder bokslutet för 2013. Resultatet efter finansnetto blev 48,2 miljoner kronor vilket är historiskt rekord enligt Dan Sandén som förklarar resultat med ökad effektivitet och förmåga att sänka kostnader för personal och energi.

Kommunägda Skövdebostäder har efter en arkitekttävling utsett Peab till entreprenör för byggandet av 240 nya bostäder. Satsningen beskrivs som ett ekologiskt mönstersamhälle och innebär en investering på 400 miljoner kronor för bolaget.

– Den största satsningen sedan bolaget byggde Södra Ryd, säger vd Dan Sandén.

Tanken var att nå byggstart under 2014, men risken är att det dröjer till 2015 enligt Sandén.

– Tråkigt. Projektet har central betydelse för att få fram bostäder i den takt vi vill. Vi har tryck på oss från politiskt håll att bygga mer. Vi är redo att göra det och har de ekonomiska muskler som behövs, säger Sandén.

Hand i hand

Tidigare har den kommunala planprocessen gått hand i hand med Skövdebostäders arbete med att få projektet färdigt.

– Så arbetade vi på Vadden och på Käpplunda park, men nu har kommunens planarbete stannat upp, säger Sandén.

En orsak är att fyra olika tjänstemän haft ansvar för planen. Först i januari kom processen i gång igen när den nya samhällsbyggnadschefen Eva Darolf Linnros tillträdde.

Nu ska de färdiga förslaget för Aspö arbetas in i planen som sedan ställs ut för samråd. Enligt Sandén är kommunen med detaljerad i det arbetet än tidigare.

Orvar Eriksson är ordförande i byggnadsnämnden som beslutar om detaljplanen. Men han sitter också som ledamot i Skövdebostäder. Han tycker att det är olyckligt att projektet försenas.

– Det tar tid och tid kostar pengar, säger Eriksson.

Deltar inte

Här uppstår på en annan problemtik kring Orvar Erikssons roll som ordförande i byggnadsnämnden och ledamot i Skövdebostäder. Han blir oenig med sin egen förvaltning och direkt jävig, men kommer inte delta i besluten kring detaljplanen.

– Det blir vice ordförande som kommer leda byggnadsnämnden då.

Visar inte det att det finns ett problem för dig att sitta som ordförande i byggnadsnämnde och samtidigt i Skövdebostäder.

– Jag håller inte med om det och utan ser enbart fördelar. Jag får förståelse för byggherrars situation och den kunskapen kan jag ha med mig i byggnadsnämnden, säger Orvar.

Kan du fortsätta ha båda rollerna?

– Det är första gången en sådan här situation uppstår och det anser jag att jag kan.

Rekordresultat

Vid gårdagens styrelsesammanträde antog Skövdebostäder bokslutet för 2013. Resultatet efter finansnetto blev 48,2 miljoner kronor vilket är historiskt rekord enligt Dan Sandén som förklarar resultat med ökad effektivitet och förmåga att sänka kostnader för personal och energi.