15 mar 2014 17:03

23 jan 2015 15:40

TV-program lockar till släktforskning

Intresset för släktforskning växer. Det kan bero på tv-program, men också på att det är lättare att släktforska i dag. Under lördagen var det släktforskningens dag.

Porträttet i släktforskningen var temat för Släktforskningens dag i år. I Skövde hölls arrangemanget i Frejasalen och Balder i Skövde kulturhus. Där blev det också en föreläsning om barnhusbarnen och deras historia.

– I Stenstorp fanns det i början av 1900-talet ett förlossningshem. Till det kom kvinnor från hela landet för att föda anonymt, säger Christina Helmby i Skövde släktforskarförening.

I Stenstorps födelsebok finns barnen nedtecknade med okända föräldrar. Det står också vart barnen flyttade och på så sätt går det att följa dem vidare.

– Vi har blivit en stor förening med över 400 medlemmar. Det kommer till nya medlemmar ganska ofta. Intresset växer och vi tror att mycket beror på TV-programmet ”Vem tror du att du är?”, säger Lasse Westerström, kassör i Skövde släktforskarförening.

En annan anledning kan vara att det är betydligt lättare att släktforska i dag när man kan sitta vid en dator.

– Det finns så mycket digitalt. Förr fick man åka till landsarkiven, det var inte alla som hade den möjligheten.

Porträtt var som sagt temat och det hade Marika Hillgren hörsammat. De kom från hennes farfar och hon undrade vilka bilderna föreställde.

– Vi får söka på det, vi kan inte utesluta att det är kan vara någon släkting som utvandrade och skickade bilder hem. Sådant är roligt att söka efter, det okända, säger Marion Biversten från Skövde släktforskarförening.

Porträttet i släktforskningen var temat för Släktforskningens dag i år. I Skövde hölls arrangemanget i Frejasalen och Balder i Skövde kulturhus. Där blev det också en föreläsning om barnhusbarnen och deras historia.

– I Stenstorp fanns det i början av 1900-talet ett förlossningshem. Till det kom kvinnor från hela landet för att föda anonymt, säger Christina Helmby i Skövde släktforskarförening.

I Stenstorps födelsebok finns barnen nedtecknade med okända föräldrar. Det står också vart barnen flyttade och på så sätt går det att följa dem vidare.

– Vi har blivit en stor förening med över 400 medlemmar. Det kommer till nya medlemmar ganska ofta. Intresset växer och vi tror att mycket beror på TV-programmet ”Vem tror du att du är?”, säger Lasse Westerström, kassör i Skövde släktforskarförening.

En annan anledning kan vara att det är betydligt lättare att släktforska i dag när man kan sitta vid en dator.

– Det finns så mycket digitalt. Förr fick man åka till landsarkiven, det var inte alla som hade den möjligheten.

Porträtt var som sagt temat och det hade Marika Hillgren hörsammat. De kom från hennes farfar och hon undrade vilka bilderna föreställde.

– Vi får söka på det, vi kan inte utesluta att det är kan vara någon släkting som utvandrade och skickade bilder hem. Sådant är roligt att söka efter, det okända, säger Marion Biversten från Skövde släktforskarförening.