16 mar 2014 09:00

23 jan 2015 15:40

Forskarteam vill göra trafiken säkrare

Hur kan man med enkla medel förstärka de signaler en cyklist sänder ut så att de även uppfattas när det är mörkt?
Forskare på högskolan vet nu var cyklister bör ha sina reflexer, och en vanlig väst är inte det bästa alternativet.

Forskargruppen på Högskolan i Skövde har tidigare arbetat med cyklister och vilka signaler de sänder ut. Det vill säga hur en cyklist använder kroppsspråket och hur intentionerna uppfattas av medtrafikanter.

Huvudet spelar stor roll

Frågan i det här forskningsprojektet var hur man med enkla hjälpmedel ska kunna förstärka de signalerna så att de även går att avläsa när det är mörkt.

Redan i den första studien märkte de att huvudet spelar en mycket stor roll.

– Man vrider huvudet åt det håll man vill svänga, säger Mikael Johannesson, doktor i kognitionsvetenskap.

– Det är samma sak med bilister. Långt tidigare än man ska svänga, så tittar man åt det hållet. Så är det med oss människor, vi vill förbereda oss för vad som ska hända, säger Paul Hemeren, även han doktor i kognitionsvetenskap.

– Man kan därför förutsäga i dagsljus vad en cyklist ska göra, men i Sverige är det mörkt en stor del av året, lägger Mikael Johannesson till.

Forskarna märkte att blinkande bakljus på cykeln och en vanlig reflexväst gör att man syns bra men en bakomvarande bilist kan ha svårt att avgöra cyklistens intentioner.

Reagerar på förändring

– I Australien har forskare utfört studier på var man placerar reflexer på kroppen så att man ska synas så bra som möjligt. Synligheten ökar mycket om man placerar reflexer på leder som ju hela tiden rör sig, säger Paul Hemeren.

Men inte heller det räckte helt för att visa cyklistens intentioner i trafiken.

Forskarteamet i Skövde skaffade hjälmar och overaller, och på dem klistrade de fast både reflexer och gult fluorescerande tyg. Varianterna var utan något alls, med bara reflexer och med bara fluorescerande tyg.

– Vi märkte att strecket på hjälmen bildar en helhet med strecket på ryggen och när cyklisten vrider på huvudet för att svänga så bryts linjen. Vi människor reagerar direkt på förändring, förklarar Mikael Johannesson.

Forskarteamet består av fem personer och är tvärvetenskapligt. I referensgruppen finns deltagare från bland annat Cykelfrämjandet och Länsförsäkringar. Därifrån hämtar forskarna synpunkter, men gruppen är också en kanal ut.

– Länsförsäkringar skulle kunna se till att den här typen av reflexer kommer ut på marknaden, säger Paul Hemeren.

Forskarna har jobbat med projektet i ett år och håller nu på med slutrapporten. Finansieringen kommer från länsförsäkringsbolagens forskningsfond, varifrån man har fått en miljon kronor, samt högskolan.

Forskargruppen på Högskolan i Skövde har tidigare arbetat med cyklister och vilka signaler de sänder ut. Det vill säga hur en cyklist använder kroppsspråket och hur intentionerna uppfattas av medtrafikanter.

Huvudet spelar stor roll

Frågan i det här forskningsprojektet var hur man med enkla hjälpmedel ska kunna förstärka de signalerna så att de även går att avläsa när det är mörkt.

Redan i den första studien märkte de att huvudet spelar en mycket stor roll.

– Man vrider huvudet åt det håll man vill svänga, säger Mikael Johannesson, doktor i kognitionsvetenskap.

– Det är samma sak med bilister. Långt tidigare än man ska svänga, så tittar man åt det hållet. Så är det med oss människor, vi vill förbereda oss för vad som ska hända, säger Paul Hemeren, även han doktor i kognitionsvetenskap.

– Man kan därför förutsäga i dagsljus vad en cyklist ska göra, men i Sverige är det mörkt en stor del av året, lägger Mikael Johannesson till.

Forskarna märkte att blinkande bakljus på cykeln och en vanlig reflexväst gör att man syns bra men en bakomvarande bilist kan ha svårt att avgöra cyklistens intentioner.

Reagerar på förändring

– I Australien har forskare utfört studier på var man placerar reflexer på kroppen så att man ska synas så bra som möjligt. Synligheten ökar mycket om man placerar reflexer på leder som ju hela tiden rör sig, säger Paul Hemeren.

Men inte heller det räckte helt för att visa cyklistens intentioner i trafiken.

Forskarteamet i Skövde skaffade hjälmar och overaller, och på dem klistrade de fast både reflexer och gult fluorescerande tyg. Varianterna var utan något alls, med bara reflexer och med bara fluorescerande tyg.

– Vi märkte att strecket på hjälmen bildar en helhet med strecket på ryggen och när cyklisten vrider på huvudet för att svänga så bryts linjen. Vi människor reagerar direkt på förändring, förklarar Mikael Johannesson.

Forskarteamet består av fem personer och är tvärvetenskapligt. I referensgruppen finns deltagare från bland annat Cykelfrämjandet och Länsförsäkringar. Därifrån hämtar forskarna synpunkter, men gruppen är också en kanal ut.

– Länsförsäkringar skulle kunna se till att den här typen av reflexer kommer ut på marknaden, säger Paul Hemeren.

Forskarna har jobbat med projektet i ett år och håller nu på med slutrapporten. Finansieringen kommer från länsförsäkringsbolagens forskningsfond, varifrån man har fått en miljon kronor, samt högskolan.