17 mar 2014 17:55

23 jan 2015 15:28

Fokuserar på Jämtlandsprojekt

Kanadensiska Continental fokuserar sina insatser på Viken, sitt projekt i Jämtland.

Det bekräftar Hans Lindberg, konsult och den som numera är kontaktperson för CPM i Sverige.

– Continental gör en översyn av sin verksamhet i Sverige och har valt att fokusera på projektet i Viken, beräftar Lindberg för SLA.

– Ett antal undersökningstillstånd löper ut medan vi aktivt valt att frånträda tillståndet för Billingen.

Undersökningstillståndet för södra Billingen löper ut under 2014. Därmed det troligt att bolaget inte vill fortsätta där.

– Där är inga beslut fattade än, kommenterar Hans Lindberg.

I Vikenprojektet är bolagets ambition att bryta bland annat uran i en gruva utanför Östersund.

Det bekräftar Hans Lindberg, konsult och den som numera är kontaktperson för CPM i Sverige.

– Continental gör en översyn av sin verksamhet i Sverige och har valt att fokusera på projektet i Viken, beräftar Lindberg för SLA.

– Ett antal undersökningstillstånd löper ut medan vi aktivt valt att frånträda tillståndet för Billingen.

Undersökningstillståndet för södra Billingen löper ut under 2014. Därmed det troligt att bolaget inte vill fortsätta där.

– Där är inga beslut fattade än, kommenterar Hans Lindberg.

I Vikenprojektet är bolagets ambition att bryta bland annat uran i en gruva utanför Östersund.