17 mar 2014 14:18

23 jan 2015 15:40

Jubel hos Billingens markägare

Markägare på Billingen jublar efter beskedet att kanadensiska Continental Precious Mineral lämnar sitt undersökningstillstånd.

– Såvitt vi vet har de inte borrat ett enda hål under de här åren. Det känns extra kul i dag, säger Peter Johansson, en av de markägare som berörts.

Continental har anmält till myndigheten Bergstaten att bolaget inte längre vill utnyttja sitt undersökningstillstånd Nordbillingen som berör 13 geografiska områden med hundratals fastighetsägare på Billingen. Det kanadensiska bolaget begär även återbetalning av resterande del avgiften, totalt 288 000 kronor.

Bolaget fick undersökningstillstånd 2008 och processen har pågått länge.

– Det har varit väldigt segt och oroväckande för bygden som helhet tycker jag. Det har satt minustecken på Skaraborg, men nu har vi visat LKAB på 70-talet och kanadensarna nu att vi står enade kring Billingen, säger Peter Johansson.

Skövde, Skara och Falköpings kommuner har tidigt deklarerat att man tänker utnyttja det kommunala vetot mot eventuella framtida uranbrytningar. Skövde kommun har haft en samordnande roll och Peter Johansson tycker att ”motståndsrörelsen” fungerat bra.

– Kommunen har varit ett stort stöd för oss markägare då man känner sig liten vid sådan här tillfällen. Det har varit ett lugnt, sakligt och seriöst motstånd som gjort ett trovärdigt intryck.

Även kommunalrådet Leif Walterum (C) är glad över nyheten.

- Ett oerhört positivt besked. Frågan har varit aktuell i sju år, men jag tror att det kompakta motståndet från kommunerna, markägarna, kyrkan och andra organisationer har spelat roll, säger Walterum.

En annan orsak kan vara Continentals interna problem och en fallande aktiekurs. Vikande mineralpriser bidrar också till sjunkande intresse för att leta nya mineralfyndigheter.

- Nu är det över för den gången, men det kan komma nya intressenter och vi kommer att fortsätta driva frågan om en lagstiftning mot prospektering av alunskiffer, säger Walterum.

Continental har fortfarande undersökningstillstånd för den södra delen av Billingen.

– Såvitt vi vet har de inte borrat ett enda hål under de här åren. Det känns extra kul i dag, säger Peter Johansson, en av de markägare som berörts.

Continental har anmält till myndigheten Bergstaten att bolaget inte längre vill utnyttja sitt undersökningstillstånd Nordbillingen som berör 13 geografiska områden med hundratals fastighetsägare på Billingen. Det kanadensiska bolaget begär även återbetalning av resterande del avgiften, totalt 288 000 kronor.

Bolaget fick undersökningstillstånd 2008 och processen har pågått länge.

– Det har varit väldigt segt och oroväckande för bygden som helhet tycker jag. Det har satt minustecken på Skaraborg, men nu har vi visat LKAB på 70-talet och kanadensarna nu att vi står enade kring Billingen, säger Peter Johansson.

Skövde, Skara och Falköpings kommuner har tidigt deklarerat att man tänker utnyttja det kommunala vetot mot eventuella framtida uranbrytningar. Skövde kommun har haft en samordnande roll och Peter Johansson tycker att ”motståndsrörelsen” fungerat bra.

– Kommunen har varit ett stort stöd för oss markägare då man känner sig liten vid sådan här tillfällen. Det har varit ett lugnt, sakligt och seriöst motstånd som gjort ett trovärdigt intryck.

Även kommunalrådet Leif Walterum (C) är glad över nyheten.

- Ett oerhört positivt besked. Frågan har varit aktuell i sju år, men jag tror att det kompakta motståndet från kommunerna, markägarna, kyrkan och andra organisationer har spelat roll, säger Walterum.

En annan orsak kan vara Continentals interna problem och en fallande aktiekurs. Vikande mineralpriser bidrar också till sjunkande intresse för att leta nya mineralfyndigheter.

- Nu är det över för den gången, men det kan komma nya intressenter och vi kommer att fortsätta driva frågan om en lagstiftning mot prospektering av alunskiffer, säger Walterum.

Continental har fortfarande undersökningstillstånd för den södra delen av Billingen.