18 mar 2014 16:43

07 jan 2015 09:53

Vill bygga nytt efter branden på Rånna

Rånna egendom byggs upp igen. En bygglovsansökan har lämnats in och planen är att ersätta de nedbrunna byggnaderna med nya som påminner om de gamla 1900-talshusen, både till färg och form men också material och fönstersättning.

Enligt ansökningen handlar det om nybyggnation av en kontorsbyggnad samt två flygelbyggnader och de tre husen ska stå på samma plats som de nedbrunna byggnaderna.

Det var vid en kraftig brand i oktober i fjol som flera byggnader vid egendomen totalförstördes. Hushållningssällskapet i Skaraborg, som förvaltar Rånna, har fått tillstånd av länsstyrelsen att bygga upp de tre byggnaderna – något som krävs då området omfattas av landskapsbildsskydd.

Rånna egendom byggs upp igen. En bygglovsansökan har lämnats in och planen är att ersätta de nedbrunna byggnaderna med nya som påminner om de gamla 1900-talshusen, både till färg och form men också material och fönstersättning.

Enligt ansökningen handlar det om nybyggnation av en kontorsbyggnad samt två flygelbyggnader och de tre husen ska stå på samma plats som de nedbrunna byggnaderna.

Det var vid en kraftig brand i oktober i fjol som flera byggnader vid egendomen totalförstördes. Hushållningssällskapet i Skaraborg, som förvaltar Rånna, har fått tillstånd av länsstyrelsen att bygga upp de tre byggnaderna – något som krävs då området omfattas av landskapsbildsskydd.