18 mar 2014 06:20

23 jan 2015 15:40

Tätorten tätare när Skövde växer

Skövde kommun fortsätter att växa – i alla fall delar av den. Starkast växer Skövde tätort som de senaste 13 åren vuxit mer än kommunen som helhet.

Under 2013 föddes eller bosatte sig 705 personer i Skövde tätort. Av kommunens 52 791 invånare bodde vid årsskiftet 36 106 personer i tätorten, som växt med 2 000 personer sedan diskussionerna om Vision 2025 kom igång år 2009.

Under hela 2000-talet har Skövde tätort växt med 3 639 personer. Det 83 personer mer än vad kommunen som helhet har växt med under samma tidsperiod.

– Tätorten har vuxit med 3 600 personer på 13 år och det talar sitt tydliga språk. Men jag måste ändå säga att glesbygden håller sig ganska intakt. Det minskar på sina ställen, men i det långa perspektivet handlar det inte om så stora siffror, säger Lennart Torstensson, som är planeringssekreterare på kommunens samhällsbyggnadsförvaltning.

Inte unikt

Värsås är ett av de områden som tappar befolkning. Varken tätorten Värsås eller landsbygden runt omkring har haft så få invånare under 2000-talet som under 2013. Sedan 2009 har Värsås med omnejd tappat 97 invånare (4 procent) men landsbygden där är knappast unik när det gäller befolkningsutvecklingen.

– Det är en företeelse som går igen runt om i landet. Om det inte kommer till några politiska motkrafter, som på 70-talet med Gröna vågen som skulle motverka avbefolkningen, så tror jag att utvecklingen kommer att fortsätta i samma riktning, säger Lennart Torstensson.

Skultorp står sig

Sedan 2009 är det bara Skultorp som växer befolkningsmässigt när det gäller glesbygd. En sexprocentig befolkningsökning har skett sedan 2009 (plus 62 personer) och vid årsskiftet var 985 personer skrivna i området som omfattar Skultorps församling (exklusive tätorten som också växer). Under 2000-talet har området vuxit med nästan 20 procent.

– Det kan bland annat ha att göra med fritidshus som har byggts om till året runt-boende.

Lerdala har tappat var femte invånare sedan år 2000 (från 471 till dagens 389 invånare) och Timmersdala har tappat var tionde (från 947 till 843). Vad det beror på är svårt att säga men Lennart Torstensson säger att neddragningar inom service och sysselsättning ofta påverkar befolkningskurvan.

Varje år flyttar mellan 4 300 och 5 000 personer inom kommunen.

Under 2013 föddes eller bosatte sig 705 personer i Skövde tätort. Av kommunens 52 791 invånare bodde vid årsskiftet 36 106 personer i tätorten, som växt med 2 000 personer sedan diskussionerna om Vision 2025 kom igång år 2009.

Under hela 2000-talet har Skövde tätort växt med 3 639 personer. Det 83 personer mer än vad kommunen som helhet har växt med under samma tidsperiod.

– Tätorten har vuxit med 3 600 personer på 13 år och det talar sitt tydliga språk. Men jag måste ändå säga att glesbygden håller sig ganska intakt. Det minskar på sina ställen, men i det långa perspektivet handlar det inte om så stora siffror, säger Lennart Torstensson, som är planeringssekreterare på kommunens samhällsbyggnadsförvaltning.

Inte unikt

Värsås är ett av de områden som tappar befolkning. Varken tätorten Värsås eller landsbygden runt omkring har haft så få invånare under 2000-talet som under 2013. Sedan 2009 har Värsås med omnejd tappat 97 invånare (4 procent) men landsbygden där är knappast unik när det gäller befolkningsutvecklingen.

– Det är en företeelse som går igen runt om i landet. Om det inte kommer till några politiska motkrafter, som på 70-talet med Gröna vågen som skulle motverka avbefolkningen, så tror jag att utvecklingen kommer att fortsätta i samma riktning, säger Lennart Torstensson.

Skultorp står sig

Sedan 2009 är det bara Skultorp som växer befolkningsmässigt när det gäller glesbygd. En sexprocentig befolkningsökning har skett sedan 2009 (plus 62 personer) och vid årsskiftet var 985 personer skrivna i området som omfattar Skultorps församling (exklusive tätorten som också växer). Under 2000-talet har området vuxit med nästan 20 procent.

– Det kan bland annat ha att göra med fritidshus som har byggts om till året runt-boende.

Lerdala har tappat var femte invånare sedan år 2000 (från 471 till dagens 389 invånare) och Timmersdala har tappat var tionde (från 947 till 843). Vad det beror på är svårt att säga men Lennart Torstensson säger att neddragningar inom service och sysselsättning ofta påverkar befolkningskurvan.

Varje år flyttar mellan 4 300 och 5 000 personer inom kommunen.

  • Carl Johan Hjerpe

Skövde kommun

Skövde kommuns befolkning 2013 (skillnad mot 2012)

Skövde tätort 36 106 (+705)

Timmersdala tätort 843 (-2)

Lerdala tätort 389 (+11)

Ulvåkers tätort 247 (-5)

Värings tätort 537 (-20)

Stöpens tätort 1 317 (+29)

Tidans tätort 925 (+19)

Igelstorps tätort 652 (-6)

Värsås tätort 542 (-6)

Skultorps tätort 3 557 (+25)

Övrig landsbygd 7 676 (-103)

Totalt 52 791 (+651)

Källa: